Column Bob Hoogenboom

Iedere maand verzorgt prof. dr. Bob Hoogenboom een vaste column op de website van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP). Hij doet dat in zijn hoedanigheid van hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de leerstoel die door de SMVP eind jaren 80 in het leven is geroepen. In deze columns levert Hoogenboom op zijn eigen en herkenbare wijze een bijdrage aan de kernfunctie van de SMVP, namelijk het organiseren van het debat op thema’s die liggen op het scheidsvlak van samenleving, veiligheid en politie. Soms rebels, soms spiegelend, soms confronterend zet hij actuele onderwerpen op de agenda. Vanzelfsprekend wordt u als lezer de mogelijkheid tot reactie geboden. U wordt van harte uitgenodigd de pennenvruchten van Hoogenboom tot u te nemen en, zo u daar de behoefte toe voelt, erop te reageren.