Persbericht: Softdrugs ter discussie

18 maart 2015

 
De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, wil met de discussienota ‘Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis’ een discussie op gang brengen over het Nederlands drugsbeleid.
De SMV heeft de discussienota geschreven naar aanleiding van de oproep uit het rapport ‘War on Drugs’ van de Global Commission on Drug Policy, waarin onder meer de vraag wordt gesteld of we ‘niet tenminste moeten praten over mogelijke andere vormen van aanpak’.
 

Waarom is een discussie noodzakelijk? De internationale verdragen, die ook Nederland heeft geratificeerd, schrijven feitelijk een compleet verbod op productie, handel en bezit van drugs voor. Het huidige Nederlandse gedoogbeleid van coffeeshops is dus niet in overeenstemming met deze drugsverdragen. Internationaal – ook binnen de EU – is er al jarenlang sprake van een versoepeling van het beleid, met name op het gebied van de softdrugs, omdat deze drugs voor de volksgezondheid als minder schadelijk worden gezien. Om deze reden lopen ook de straffen op dit gebied – ook in de EU – sterk uiteen. Naar het oordeel van de SMV zou de discussie over het drugsbeleid over de volgende opties dienen te gaan:
 

Een optie is dat Nederland zich houdt aan de internationale afspraken en dus aan een consequent totaalverbod. Deze optie betekent een eind aan het huidige gedoogbeleid en de coffeeshops.
Bij het huidige Nederlandse gedoogbeleid zijn de bestaande coffeeshops een zichtbaar symbool dat ons land zich kan verenigen met het onderscheid tussen soft- en harddrugs. Nederland heeft echter de achterdeur niet gereguleerd, wat de betrokkenheid van de georganiseerde misdaad alleen maar bevordert. De SMV acht een discussie wenselijk over de hypocrisie dat je het bier (bij wijze van spreken) wel mag drinken, maar niet mag brouwen. Een andere optie is dat ook de achterdeur, met andere woorden de productie en aanlevering bij de coffeeshops, wordt gereguleerd. Het toestaan van gereguleerde teelt met een rechtstreeks verband met goedgekeurde afzetkanalen dient een punt van discussie te zijn.
Tot slot is de SMV van mening dat de Nederlandse regering samen met andere landen het initiatief zou moeten nemen om te komen tot een gedeelde visie op het drugsbeleid. Als er geen eensgezindheid kan worden bereikt, dient het totaalverbod weer van kracht te zijn.
 

De discussienota is hier te downloaden.

 

Noot voor de redactie
Voor meer informatie: Ingrid de Jong, directeur Stichting Maatschappij en Veiligheid, tel: 06-23507013

 

3 reacties op “Persbericht: Softdrugs ter discussie

  1. U stelt in een artikel van telegraaf dat het gedoogbeleid in Nederland niet goed is.
    Dat klopt want het feit dat de overheid drugs gedoogd, is voor een flink aantal jongeren en hun ouders legitimatie dat drugs geen risico van de gezondheid vormen.
    Door legaliseren zouden Drugs in welke vorm met een lager THC gehalte zal de gezondheid blijven schaden. Bovendien zal de straathandel hier voordeel van zal hebben, deze blijven immers de huidige drugs gebruiken.

  2. Goed getimed… Nieuwe minister, nieuwe verkiezingsuitslag, rechterlijke en burgemeesterlijke ongehoorzaamheid, deze nieuwe nota, internationale openingen: alles bij elkaar eindelijk misschien een nieuwe serieuze kans voor de langverwachte doorbraak in het Nederlandse cannabisbeleid? De nota schrijft: “Als lidstaat van de EU kan Nederland eraan bijdragen dat Europa een actieve rol zal spelen in het debat van de United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on the world drug problem in 2016”. Dat is nogal een understatement: Nederland heeft namelijk het EU voorzitterschap in de cruciale fase van de UNGASS voorbereidingen en de speciale sessie zelf in New York op 19-21 april 2016 en kan dus behoorlijke invloed uitoefenen op het proces. Opstelten hield de deur volledig op slot, zou Ard van der Steur bereid zijn die te openen? Zie onze TNI website http://www.undrugcontrol.info voor actuele informatie over internationale ontwikkelingen op cannabis gebied.

  3. Schaf maar af heel dat gedoogbeleid, des te eerder ondervindt men ‘weer’ aan den lijve waarom het destijds ook al weer opgezet is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *