Nominaties SMV publicatieprijs 2017-18

16 oktober 2017

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) reikt iedere twee jaar de Publicatieprijs uit aan de auteur(s) van een boek over openbare orde en veiligheid. Een voorbereidingscomité, bestaande uit Dominique Boels, Daan Driessen, Henk Huisjes, Jasper van der Kemp, Jos Lammers, Kim Loyens, Antoinette Verhage, Isabel Verwee en Janine Janssen (voorzitter), heeft na het lezen van bijna 175 boeken een shortlist vervaardigd met vijf titels.

De genomineerden voor de SMV publicatieprijs 2017-18 zijn:

  • Edwin Bakker & Peter Grol, Nederlandse jihadisten. Van naïeve idealisten tot geharde terroristen, Amsterdam: Hollands Diep, 2017.

‘Het boek is gericht op nuancering en een beter begrip van de motieven tot radicalisering. De aanpak is gedegen. Vanuit een schets van de relevante context en theorie volgt een reeks van levensverhalen, waarna de implicaties voor het beleid worden besproken. Het boek blijft niet bij nuancering op zich, maar wil daar lessen uit trekken.’

  • Auke van Dijk, Frank Hoogewoning & Maurice Punch, What matters in policing? Change, values, and leadership in turbulent times, Bristol: The Policy Press, 2015.

‘Zeer actueel is momenteel het debat over leiderschap bij de politie. In toenemende mate lijkt het te gaan om ‘controle’, ten koste van de gemeenschapsfunctie van de politie. Het boek rust op een initiatief om te komen tot een meer operationeel gemotiveerde leiderschapsoriëntatie binnen de Nederlandse politie, annex leiderschapsonderwijs. Het boek pleit ervoor om de brede maatschappelijke doelstelling van de politie en de samenwerking met partnerorganisaties hoog te houden (‘a comprehensive paradigm’). Het boek onderzoekt tien grote ‘drivers of change’ met grote gevolgen voor de politie. Leerzaam zijn vergelijkingen die worden gemaakt met de politie in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 

  • Wouter Landman & Lianne Kleijer-Kool, Boeven vangen. Een onderzoek naar pro-actief politieoptreden, Apeldoorn: Politie en Wetenschap, 2016.

‘Het gevoerde betoog leidt tot een bijzonder genuanceerde uiteenrafeling en beschrijving van het proactieve werk van politiemensen. Daarbij komen situaties voor die aangeduid kunnen worden als ‘profileren met behulp van etnische elementen’. Door de heldere manier waarop deze complexe politietaken worden beschouwd en beschreven blijkt dat de discussie over wel/niet etnisch profileren te zeer wordt ontdaan van noodzakelijke nuance.’

  • Piet van Reenen, Politiechefs, Den Haag: Boom Criminologie, 2016.

‘De auteur kiest voor een historisch perspectief om recente ontwikkelingen binnen de politie en specifiek de rol van politiechefs daarin te duiden. Het boek is doorspekt met ervaringen, verhalen, en gebeurtenissen uit de praktijk, waardoor het een levendig beeld geeft van de complexiteit en uitdagingen waar politiechefs mee geconfronteerd werden en worden.’ Van Reenen maakt een reconstructie van de ontwikkeling van het Nederlandse politiebestel van de laatste decennia en legt daarbij de nadruk op het (soms gebrekkige) politieleiderschap. Daaruit probeert hij voorzichtig lessen te trekken met betrekking tot de werking van het nationale politiebestel’.

  • Pieter Tops & Jan Tromp, De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken, Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2017.

‘De auteurs hebben met een voor een breed publiek toegankelijk boek een nationaal debat aangezwengeld over de verhouding tussen een maatschappelijke onderklasse en de overheid. De anekdotische casuïstiek spreekt tot de verbeelding en biedt nog steeds volop voer voor debat.’

De jury, bestaande uit mr. Geert Knigge (voorzitter), prof dr. Hans Boutellier, prof dr. em. Paul Ponsaers en mw. dr. Janine Janssen zal na lezing van de vijf boeken in januari 2018 besluiten aan welk boek de SMV Publicatieprijs zal worden toegekend. De auteur zal een bescheiden geldbedrag en oorkonde ontvangen en gewoontegetrouw zal de SMV een conferentie organiseren rond het thema van het winnende boek.

Lees hier meer over de gehele selectieprocedure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *