Nieuwe publicatie ‘De opdracht van de politie’

19 december 2011

Op 15 april 2011 organiseerde de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) in het hoofdbureau van politie te ’s-Gravenhage een conferentie met de titel: ‘De politie en haar opdracht – de kerntakendiscussie voorbij’. De bijdragen van de inleiders én de verslagen van de workshops van deze conferentie zijn samengebracht in een nieuwe publicatie, met als titel ‘De opdracht van de politie. Verslag van een conferentie’.

Bij het verschijnen van deze congresbundel is de transitie van regiopolitie naar nationale politie in volle gang.

Met het besluit van het Kabinet-Rutte is een eind gemaakt aan een lange geschiedenis, waarbij het ging over de vraag of het politiebestel lokaal, regionaal of juist nationaal georganiseerd zou moeten worden. Wat opviel was dat in de discussies en publicaties over de vorming van die nationale politie het alleen maar ging over het veranderen van de organisatie en het herbenoemen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Leidende principes, grondbeginselen of uitgangspunten die bepalend zijn voor de positie van de politie in de Nederlandse samenleving en de functie die de politie geacht wordt te vervullen ontbraken. Wat de richting ging worden die het nationale bestel gaat koersen, was een nog onbeantwoorde vraag.

Om het debat over deze vraag op gang te brengen en de focus juist op de functie van de politie te richten, organiseerde de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie op 15 april 2011 in het hoofdbureau van politie te ’s-Gravenhage een conferentie met de titel: ‘De politie en haar opdracht – de kerntakendiscussie voorbij’. Als basis voor dit congres is de bijzondere uitgave van de SMVP, die medio 2010 onder dezelfde titel is verschenen, gebruikt. In die publicatie heeft een groot aantal vooraanstaande politiewetenschappers hun visie op en opvattingen over de verschillende aspecten van het politiewerk in essays neergelegd. Deze wetenschappers hebben een bijdrage aan de conferentie verzorgd in de vorm van het leiden van een workshop. Naast de verslagen daarvan treft u in de nieuwe bundel ‘De opdracht van de politie’ de bijdragen van de inleiders van dit congres.

De visie op de opdracht van de politie werd gepresenteerd vanuit het rijksniveau door Dick Schoof, directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, vanuit het Openbaar Ministerie door Fred Westerbeke, vanuit het Korpsbeheerdersberaad door burgemeester Jozias van Aartsen en vanuit de politie zelf door Leon Kuijs. Willy Bruggeman gaf aan dat in België de discussie over nationale politie in het geheel niet wordt gevoerd; hij pleitte voor het ontwikkelen van een visie op de politie anno 2020. De ‘round up’ werd verzorgd door Bob Hoogenboom; Jan Terpstra gaf hierop een reactie.

Klik hier als u de publicatie wilt bestellen. De kosten per stuk bedragen € 13,50 (exclusief verzendkosten en 6% BTW).

Eén reactie op “Nieuwe publicatie ‘De opdracht van de politie’

  1. Deze titel bespreken wij graag in het Tijdschrift voor de Politie. de bundel is al in het bezit van de redactie. Kunt u mij een reproduceerbare (minimaal 300 dpi) afbeelding van het omslag doen toekomen?

    Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, Matthijs Hogendoorn (eindredacteur)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *