Nieuwe naam: Stichting Maatschappij en Veiligheid

12 december 2012

De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) is opgericht in 1986. In eerste instantie was de stichting gericht op politiegerelateerde onderwerpen, naar voorbeeld van de activiteiten van de Police Foundation in Engeland.

Vanaf de oprichting wordt het veiligheidsdomein gekenmerkt door veel beweging. Er zijn steeds meer instanties bijgekomen die zich inzetten voor het onderwerp veiligheid in onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s), toezichthouders en particuliere beveiligers, die een steeds belangrijkere rol spelen op het terrein dat voorheen min of meer was voorbehouden aan de politie. Onze stichting richt zich op alle partijen die zich inzetten voor de veiligheid in onze maatschappij.

In december 2012 hebben we onze naam aangepast van Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) naar Stichting Maatschappij en Veiligheid. Deze naamsverandering past bij onze nieuwe, bredere opvatting van onze missie rondom veiligheid. De ‘nieuwe’ Stichting Maatschappij en Veiligheid wil zich richten op veiligheid in de breedste zin van het woord.

De nieuwe naam en het bredere doel worden gesymboliseerd met een nieuw logo. Hierin zijn de kenmerken van onze vernieuwde missie verwerkt, waarin we ons richten op veiligheid in al haar aspecten en ons sterk maken voor iedereen die zich voor veiligheid inzet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *