‘Niet elke overtreder is een hufter’

11 december 2011

In een gesprek met verslaggever Joost van Arnhem van het dagblad Trouw pleit prof mr Pieter van Vollenhoven voor variabele boetes: Vertrouw op vakmanschap van politieagenten

Politieagenten die in bepaalde gevallen kunnen kiezen uit twee of drie boetebedragen. Dat zou volgens de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) een verstandige oplossing kunnen zijn nu de verkeersboetes per 1 januari 2012 fors worden verhoogd. Om hufterigheid in het verkeer aan te pakken worden de boetes voor een aantal verkeersovertredingen bijna verdubbeld.

Volgens De Nederlandse Politiebond zouden agenten vanwege het hoge bedrag huiverig worden om nog bonnen uit te schrijven. Niet alleen zijn de op te leggen geldstraffen in veel gevallen niet meer uit te leggen, ook voelen agenten er niets voor om keer op keer de verontwaardiging van de burger over zich heen te krijgen. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van SMVP, over de mogelijkheden van een tussenoplossing.

Hufterigheid in het verkeer wordt zwaarder bestraft.

“Ik kan me allereerst heel goed vinden in het principe dat, zoals de minister van veiligheid en justitie, zegt, hufterigheid in het verkeer zwaarder bestraft moet worden. Als uitgangspunt spreekt mij dat aan. Als het echt hufterigheid is dan moet je dat ook zwaarder kunnen straffen. Vaak zie je bittere teleurstelling omdat boetes zo laag zijn voor waardeloos gedrag. Dames die oversteken bijvoorbeeld en een bestuurder die net doet of hij doorrijdt en op het laatste moment hard remt. In dat soort situaties mag het maximale bedrag aan boete wat mij betreft worden opgelegd.”

Maar nu wilt u dat een politieagent gaat bekeuren onder dit maximale bedrag?

“We kunnen allemaal een inschattingsfout maken of iets over het hoofd zien. Dat je bijvoorbeeld met kapotte buitenverlichting rijdt en dat niet door hebt omdat de binnenverlichting wel werkt. Of als je door rood rijdt omdat je denkt dat het verkeerslicht niet voor jou bedoeld is. Ik kan me voorstellen dat een agent in zulke gevallen een tussenoplossing zoekt.

“Dus voor gevallen die te licht zijn voor het volle bedrag maar te zwaar voor alleen een waarschuwing, zou dan een tussenbedrag als boete opgelegd kunnen worden. Ik zou die mogelijkheid willen creëren.”

Is het in de praktijk niet lastig voor een agent om het onderscheid te maken tussen opzet en een fout?

“Politieagenten zijn goed opgeleid. Zij zien absoluut het verschil tussen hufterigheid en een vergissing. Je kunt op het vakmanschap van politieagenten vertrouwen.”

Bestaat niet het gevaar van willekeur? Een charmante vrouw die er met een waarschuwing vanaf komt?

“Willekeur blijft altijd bestaan. Een agent heeft nu ook de keus om alleen een waarschuwing te geven. Die keus blijft bestaan. Aan politieagenten is het toezicht houden toevertrouwd. En ja, als je de politie niet meer kunt vertrouwen, dan houdt alles op.”

Hoe groot is de kans dat het systeem van variabele boetes daadwerkelijk wordt ingevoerd?

“Als de minister van veiligheid en justitie en de politiebonden zeggen dat er over te discussiëren valt, kan een volgende stap genomen worden. Dat zou een proef met het variabele boetesysteem kunnen zijn.”

Protest tegen hogere verkeersboetes
Op de website autobelangen.nl zijn de afgelopen week al ruim 20.000 protesten binnengekomen tegen de forse verhoging van de boetes. Dat meldde oprichter Wouter van Emden gisteren. Hij wijst er op dat de verhoging niet is ingegeven om hufterigheid aan te pakken, maar om geld op te halen. Volgens hem is dat nodig omdat er door het afschaffen van de bonnenquota minder boetes worden uitgedeeld. Van Emden wil de protesten begin volgend jaar aan de Tweede Kamer aanbieden. Hij hoopt dat er een motie komt om de verhoging terug te draaien. Hij verwacht vooral van VVD, PVV en CDA steun.

3 reacties op “‘Niet elke overtreder is een hufter’

  1. Op verschillende sites is te lezen dat de politiek overtreders van verkeersregels harder willen aanpakken met hogere boetes. Wat is de denkwijze? WRAAK! En om dat te bekrachtigen wordt er ook nog eens gesproken over hufters. Wanneer is iemand een hufter?
    Eigenlijk heel eenvoudig: wanneer je denkt dat veiligheid op de weg gewaarborgd wordt door hogere boetes op te leggen. Geen wonder dat er agressie volgt. Dat wordt namelijk aangewakkerd door de denkwijze van de politiek. en ze snappen er zelf niets van wat ze aan het doen zijn. Het argument van veiligheid en milieu wordt gebruikt om de staatskas te spekken, zeker nu er een begrotingstekort is. Maar zien we niet dat de praktijk anders werkt: meer overtredingen en meer agressie op de weg!
    Bezwaarschriften indienen wordt beantwoord met niet ontvankelijk verklaren of geen reden tot andere inzicht, terwijl je enkel vraagt om een bewijs dat je schuldig bent. Nee, de wet zegt anders: JIJ moet bewijzen dat je onschuldig bent en kun je dat niet dan heb je pech. Wie is er hier een hufter? en roept hufterig gedrag niet ander hufterig gedrag op?
    Ik stop met brave burger te zijn. Vanaf vandaag gaat elke cent die ik direct of indirect moet betalen aan boetes drievoudig teruggehaald worden. En ik begin met het budget, dat ik maandelijks vrijmaakte voor collectes en giften aan goede doelen, beschikbaar te stellen voor het betalen van de bekeuringen. Als er dan eind van de maand nog geld over is voor de collecte dan hebben Goede Doelen geluk gehad; is er een tekort dan moet dat de volgende maand alsnog bijgelegd worden. Ik hoop op deze manier de politiek te vrijwaren van hun h gedrag. En Goede Doelen, ik hoop van ganze harte dat jullie op deze actie reageren. Mensen, stop deze waanzin van deze regering.

    • ik heb een bekeuring gekregen voor inhalen 230 plus 7 administratie ik had 20 km achter een stinkende varkensvrachtwagen gereden op veilig stuk ingehaald was doorgetrokken streep maar achterhaald omdat er een fietsbrug is gerealiseerd stuk verder veel minder veilig mag ingehaald worden .niet te min heeft bezwaarmaken geen zin dan maar zoveel mogelijk de overheid benadelen,je moet tenslotte wel je agressie kwijt .ik ga zo lang door tot de overheid voor ten minste het dubbele bedrag benadeeld is .want de grote graaiers worden ongemoeid gelaten .iedereen kent voldoende voorbeelden

  2. Recent werd ik geconfronteerd met de verhoging van de door justitie verhoogde boete beleid. Voor het vergeten van een parkeerschijf werd mij € 97 aangerekend. Ik vind dit bedrag buiten alle proporties. Een dergelijk vergrijp zou hooguit € 35 of € 40 moeten kosten. Dat is maatschappelijk acceptabel, maar dit bedrag is voor veel mensen in de huidige tiijd een enorme aanslag op het beschikbare budget. Daarbij komt de uitgesproken hufterige toon waarin de tenlastelegging is opgesteld nog eens bovenop. Als je die leest bekruipt je het gevoel dat over een zelfde kam als kleine misdadigers wordt geschoren. Dat past een overheid niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *