Naar een aparte rechtbank voor de politie: een voorstel voor de concrete invulling

30 november 2017

In het kersverse regeerakkoord staat een passage die volgens de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) hopelijk zal leiden tot een meer evenwichtige behandeling van politiemensen die zich voor de rechter dienen te verantwoorden voor het gebruik van aan hen toegekende geweldsmiddelen. In het regeerakkoord staat:

In zaken waarin politiemensen zich voor de rechter moeten verantwoorden voor het aanwenden van geweld, worden deze zaken snel en deskundig behandeld door één daartoe aangewezen bestaande rechtbank[1].

Als de voornemens niet bedriegen, is het nieuwe kabinet dus van plan een bestaande rechtbank aan te wijzen die zaken gaat behandelen van politiemensen die mogelijk verwijtbaar geweld hebben gebruikt. De SMV ondersteunt dit beleidsvoornemen van harte.

Download hier de SMV-notitie waarin een voorstel wordt gedaan hoe een aparte rechtbank voor de politie kan worden ingericht.

[1]  VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017-2021, 10 oktober 2017.

Eén reactie op “Naar een aparte rechtbank voor de politie: een voorstel voor de concrete invulling

  1. Ik ben, als projectleider van het wetenschappelijk onderzoek dat de universiteit Leiden heeft verricht samen met het NSCR en de universiteit Amsterdam (VU) heel erg verheugd te lezen dat wetenschappelijk onderzoek leidt tot concrete politieke aanbevelingen. Het rapport ’toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden’ bestudeert toezicht op politie en openbaar ministerie in Nederland en vergelijkt dit met België. Het gaat hierbij vooral om toezicht en sanctionering (of disciplinering) van politiefouten of politiegeweld, en rechterlijke dwaling of fouten of onvolmaaktheden bij o.m. de ZSM procedure. Het rapport is downloadbaar op de WODC website (publicaties 2017).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *