Liever politie dan boa’s bij winkeldiefstal

07 augustus 2014

Winkeliers prefereren politie boven boa’s bij winkeldiefstal

In opdracht van de SMV is in 2013 door Motivaction een onderzoek gedaan onder winkeliers in zes Nederlandse gemeenten. Aan 401 winkeliers werd gevraagd hoe zij het functioneren van de politie en dat van buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) beoordelen.

Uit het onderzoek bleek dat bij winkeldiefstallen vrijwel altijd de politie wordt ingeschakeld. Het contact met de politie wordt over het algemeen als positief ervaren. Zij zijn snel ter plaatse en handelen de zaken netjes en correct af, aldus veel ondervraagde winkeliers. Minder positief zijn de winkeliers over het oplossen van situaties en over de zichtbaarheid van de politie in de wijk.

In vijf van de zes gemeenten die meededen aan het onderzoek, zijn ook boa’s actief. Hun aanwezigheid wordt door bijna de helft van de ondervraagde winkeliers als positief beoordeeld; zij vinden dat de boa’s bijdragen aan een veiliger omgeving. Maar als het om het overnemen van taken van de politie door boa’s gaat (bijvoorbeeld bij winkeldiefstallen), zijn de winkeliers over het algemeen niet zo positief. Slechts 18% vindt dat deze overheveling van taken wel goed kan.

Overigens blijkt uit een onderzoek (ook van Motivaction in 2013) onder politiemedewerkers in Nederland, waarbij gevraagd werd naar hun opvattingen over de politie en over boa’s, dat er ook onder de politie weinig adhesie is voor de opvatting dat boa’s hun taken kunnen overnemen. 4 op 10 politiemedewerkers is voorstander van het overnemen van politietaken door boa’s. Als het gaat om de specifieke taken van wijkagenten, is slechts 8% van de politiemedewerkers van mening dat boa’s wijkagenten kunnen vervangen.

Pilot ‘winkelboa’ geen vervolg

Over de inzet van boa’s bij winkeldiefstallen hoeven winkeliers en politie zich voorlopig geen zorgen te maken. De pilot ‘winkelboa’, waarbij boa’s vorig jaar in enkele gemeenten tijdelijk de bevoegdheid kregen om op te treden bij eenvoudige winkeldiefstallen, was geen succes en zal geen vervolg krijgen. Het doel van de pilot, onder meer taakverlichting bij de politie en hogere tevredenheid onder winkeliers, werd niet gehaald. De tevredenheid van de winkeliers bleef gelijk en er was geen toename van de aangiftebereidheid van winkeliers. Hier en daar leidde de pilot zelfs tot een taakverzwaring bij de politie, omdat veel winkeldiefstallen geen ‘eenvoudige winkeldiefstallen’ waren en er alsnog behoefte was aan politie

Klik hier voor de onderzoeksresultaten ‘Winkeliers over functioneren van politie en boa’s ‘

Klik hier voor de onderzoeksresultaten ‘Hoe denken politiemedewerkers over de politie en boa’s? ‘

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *