Leergang Publiek Privaat Security Management

11 maart 2019

Op 16 mei a.s. start bij Nyenrode Business Universiteit, in samenwerking met TNO, de leergang Publiek Privaat Security Management.

Strategische veiligheid staat hoog op de agenda van bedrijven en overheid. Door toenemende spanningen in de wereld (bijvoorbeeld terrorisme, maatschappelijke ontwrichting), technologische ontwikkelingen (bijvoor­beeld digitale dreiging, cybercrime) en de behoefte maat­schappelijke risico’s te beheersen (bijvoorbeeld voedsel­veiligheid) is de wereld meer onvoorspelbaar geworden. Aanscherping van de betekenis van dergelijke ontwikke­lingen en de vertaalslag naar meer veiligheid in de praktijk vormen de kern van de leergang Publiek Privaat Security Management.

Deze leergang richt zich op de ontwikkelingen voor de komende jaren, als ook op de praktische aanpak door overheden, bedrijven en instellingen. De leergang geeft inzicht in de structurele verschuivingen die plaatsvinden en werpt licht op de wijze waarop wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking van overheid en bedrijfsleven praktisch vorm kan krijgen.

Voor meer informatie, raadpleeg de site van Nyenrode Business Universiteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *