Het woord is aan … ATEX

28 februari 2017

Wat is ATEX?
ATEX staat voor de Franse woorden ATmosphères EXplosibles en omvat vrijwel alles wat te maken heeft met explosiegevaar. De ATEX Richtlijnen omvatten regels die zijn opgesteld door de Europese Commissie om veilig te kunnen werken op plekken waar een kans op explosies aanwezig is. Deze richtlijnen zijn opgenomen in het Arbobesluit en het Warenwetbesluit.

Wat doet Stichting ATEX?
Stichting ATEX tracht het bewustzijn over explosieveiligheid (ATEX) te vergroten en wil op die manier Nederland en het bedrijfsleven veiliger maken. Stichting ATEX is een gesprekspartner van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en neemt eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de certificering van personen en bedrijven op het gebied van explosieveiligheid. 

EEN EXPLOSIE KAN IEDERE DROOM IN ROOK OP LATEN GAAN …

ATEX is het werken in mogelijk explosieve atmosferen die kunnen ontstaan als gevolg van stof, damp of gas. Ruim 46.000 bedrijven in Nederland hebben er mee te maken en vallen daarmee onder de Europese ATEX wet- en regelgeving.

Veel van deze bedrijven, maar ook veiligheidsregio’s, gemeenten en instellingen hebben geen idee dat ze moeten voldoen aan de Europese ATEX wet- en regelgeving. Vrijwel alle betrokkenen halen hun schouders er over op en menen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Net zoals de koffiebranderij in de VS die vlak voor zijn honderdste verjaardag knallend ten onder ging, tientallen medewerkers met zich meeslepend.
Maar ook dichter bij huis komen bedrijven in het nieuws omdat ze “explosief” bezig zijn geweest.

Branden zijn in heel veel gevallen het gevolg van een explosie. Een explosie die mogelijk voorkomen had kunnen worden als er slechts een klein beetje basiskennis was geweest. In 90% van de gevallen ontbreekt iedere basiskennis en wordt er in de RI&E geen aandacht aan explosiegevaar geschonken.

Vergunningverleners en handhavers hebben meestal geen idee wat ATEX is, waar het over gaat en hoe riskant het is om explosieve atmosferen binnen hun gemeente te hebben.
En wat te denken van hulpdiensten die naar een calamiteit worden gestuurd en volledig onkundig met open ogen in een explosieve atmosfeer terecht kunnen komen die ze door gebrek aan kennis niet herkennen.

Stichting ATEX streeft er sinds 2006 naar om de maatschappij een stukje veiliger te maken. Zonder kennis werken in explosieve atmosferen is zeer risicovol en een explosie onderschatten is het meest domme wat men kan doen.

Ga vandaag nog naar www.stichtingatex.nl/zosimpelkanhetzijn en zorg dat u kennis neemt van de gevaren! En aan werkgevers de boodschap: neem uw verantwoordelijkheid en zorg dat uw medewerkers aantoonbare kennis hebben van explosieve atmosferen. Voorkom dat u van nalatigheid kan worden beschuldigd. Een explosie kan iedere droom in rook laten opgaan.

Iem Kievit
Voorzitter Stichting ATEX

* Veiligheid is van iedereen. We geven daarom graag het woord aan een breed scala van externe deskundigen om onderzoeken, ideeën en inspiratie met u te delen. Het gaat hierbij niet om standpunten van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. De stichting is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de rubriek ‘Het woord is aan …’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *