Gevraagd! Uw mening over het softdrugsbeleid

11 maart 2014

Het Nederlandse drugsbeleid ter discussie aan de hand van enkele gedachten. Graag uw mening.

 1. Huidige repressieve drugsbeleid heeft mondiaal niet geleid tot vermindering van gebruik van drugs, maar wel tot grote problemen op het terrein van veiligheid en criminaliteit.
 2. Argumenten voor strijd tegen drugs:
  • slecht voor de gezondheid;
  • leidt tot verslaving;
  • leidt tot ontoerekeningsvatbaarheid;
  • leidt tot gevaarzettend gedrag door hallucinaties.
 3. De war on drugs bracht de productie en distributie van drugs in criminele handen.
 4. Drugsgebruik (softdrugs en harddrugs) leidde tot overlast in buurten en wijken. Daarnaast bracht het drugsgebruik een drietal vormen van criminaliteit met zich mee:
  • eigenlijke drugscriminaliteit: bezit, vervaardiging, smokkel en handel;
  • verwervingscriminaliteit: diefstal om aan geld te komen om drugs te kopen;
  • randcriminaliteit: onder invloed deelnemen aan het verkeer, geweldgebruik, illegaal dumpen van chemisch afval et cetera.
 5. Door deze gang van zaken en het bevorderen van ‘enig’ zicht op het gebruik van drugs is op enig moment in Nederland besloten softdrugs op bescheiden schaal toe te laten. Beperkt bezit en gebruik van cannabis werd gedoogd. Het gedoogbeleid liet beperkte verkoop van cannabis in coffeeshops toe (handel via de voordeur).
 6. De SMV stelt voor om de discussie in eerste instantie toe te spitsen op het cannabisbeleid en het daarmee corresponderende coffeeshopbeleid in Nederland.
 7. Het huidige cannabisbeleid is schizofreen: aan de voordeur van coffeeshops wordt de verkoop gedoogd, maar aan de achterdeur wordt de aanvoer van cannabis bestreden. Ook grootschalige teelt van cannabis is verboden. Men mag maar in beperkte mate cannabis telen (hoeveel plantjes?)
 8. Daarnaast blijft gebruik van softdrugs slecht voor de gezondheid, mede door het verslavende karakter van gebruik ervan. En ook kan bezoek aan coffeeshops overlast in buurten en wijken veroorzaken.
 9. Wat zijn mogelijkheden voor het Nederlandse drugsbeleid? We stellen drie opties ter discussie, namelijk:

A) Stop het gedoogbeleid van coffeeshops en keer terug naar het complete verbod van gebruik en bezit van drugs (hoe weinig succesrijk dat in het verleden is ook geweest).

B Hou het huidige gedoogbeleid in stand conform de opvatting van de minister van Veiligheid en Justitie. Met andere woorden zet de schizofrenie voort, met alle mogelijkheden tot ondermijnend overheidsfunctioneren.

C) Legaliseer gecertificeerde coffeeshops. Dit kan door de cannabisteelt te certificeren en te reguleren door het verlenen van vergunningen. Dit maakt toezicht en controle op de teelt mogelijk. Er blijven bij deze keuze vragen bestaan:

 • hoe voorkom je dat kwekers met vergunning exporteren naar landen waar nog een verbod bestaat? Met andere woorden: hoe voorkom je dat vergunninghouders crimineel gedrag vertonen?
 • hoe pak je de niet gecertificeerde en gereguleerde teelt aan (illegale teelt op zolderkamertjes)? Aan te nemen is dat de illegale teelt niet stopt.
 • hoe pak je de georganiseerde criminaliteit achter de illegale teelt aan? Teelt en bevoorrading worden door kleine vissen uitgevoerd die soms tegen de lamp lopen, maar de grote vissen lopen niet of nauwelijks risico.

Welke optie heeft uw voorkeur? Zijn er nog andere mogelijkheden?

De Stichting Maatschappij en Veiligheid is zeer benieuwd naar uw mening over het Nederlandse softdrugsbeleid. Uw reacties kunt u kenbaar maken via een antwoord op dit nieuwsbericht of door een mail te sturen naar smv@maatschappijenveiligheid.nl

31 reacties op “Gevraagd! Uw mening over het softdrugsbeleid

 1. Legaliseer gecertificeerde coffeeshops, zo snel mogelijk.
  Dit is waar de meerderheid voor kiest, op enkele (niet reële) politici na!
  Alleen maar voordelen, hoe bizar is het dat zoiets onschuldigs verboden is???

  ER IS WERELIJD NOG NOOIT IEMAND AAN GESTORVEN, in tegenstelling tot medicijnen alcohol enz..
  P.s. heel goed dat u dit onder de aandacht brengt.
  U moest eens weten hoeveel mensen er juist baad bij hebben, zie voor info:
  http://www.mediwiet.nl

 2. Ik ga voor C, want daar word het na 40 jaar ervaring met het gedoogbeleid, dat zo krom is als het maar zijn kan, wel tijd voor. Het is veel fijner als je weet wat je koopt.

 3. Optie C. Er zijn geen rationele gronden om cannabis niet te legaliseren. Behandel het relatief onschadelijke cannabis als het ingeburgerde, zeer schadelijke roesmiddel alcohol. Gereguleerde productie maakt illegale en criminele productie financieel oninteressant. Illegale export door reguliere kwekers is tegen te gaan door administratie bij te houden van productiecijfers en legale verkoop. Bij geconstateeerde illegale export vergunning intrekken. Wel proberen het gebruik van cannabis in combinatie met gewone tabak te ontmoedigen. Dat is namelijk zeer verslavend en kankerverwekkend.

 4. Optie C. Illegale teelt uit de markt concurreren door verslaafden op doktersrecept tegen gereduceerd tarief wiet te verstrekken. Teelt bij voorkeur organiseren via niet-commerciële organisaties. De coffeeshop in Zwijndrecht is al zo georganiseerd en dat werkt uitstekend.

 5. Een discussie over een onderwerp met grote maatschappelijke betekenis!
  De opties A en B hebben het antwoord eigenlijk al in zich. Je moet wel een beetje van het pad af zijn om daar nog in te geloven. Optie C is een mogelijkheid. Of liever gezegd; je zou binnen redelijke afstand van al onze inwoners een mogelijkheid moeten hebben om legaal (en dus betaalbaar) aan marihuana, een joint of hasj te kunnen komen. Een echt alternatief dus voor het shoppen bij de onderwereld.
  En die verkooppunten moeten ook geheel transparant bevoorraad kunnen worden door gecertificeerde telers.
  Dus ook geen toevoer meer uit de hoek van criminele organisaties via een illegale achterdeur.
  Moet dat allemaal gecontroleerd worden: wis en waarachtig. Hou je je niet aan de afspraken: weg vergunning en een ander krijgt de kans om het wel volgens de regels van het spel te doen.
  Wat betekent dat allemaal:
  Het huidige gebruik zal niet afnemen. Of het zal toenemen is de vraag. Niemand kan daar iets zinnigs over zeggen, maar uitsluitend speculeren. Vaststaat dat ongezonde troep die nu ook in omloop is, zal worden teruggedrongen (geen gebruik van pesticiden etc zal worden toegestaan).
  Als je wil dat het huidige gebruik echt afneemt zal naast deze verandering een voorlichting op gang moeten komen die mensen (en vooral jongeren) serieus neemt. Zij zijn momenteel (en ook straks) de klanten in het illegale circuit met alle risico’s van dien. Alleen verbieden helpt niet of nauwelijks. Doen of je neus bloedt, evenmin.
  We gaan mogelijk echt zicht krijgen op de overblijvende illegale kweek die in handen is van criminele organisaties.
  Er wordt nu veel geroepen over de zogenaamde massale omvang voor de export zonder een spoor van bewijs. Dat wordt straks makkelijker in beeld te brengen. Uiteraard niet degene die 4 plantjes heeft op zolder voor eigen gebruik, laat die vooral met rust, dwing die niet om naar de ‘gereguleerde winkel’ te gaan. Wat win je daarmee?
  Politie inzet op die criminele teelt zal ook meer publieke bijval krijgen dan nu het geval is. En dat helpt bij de opsporing.
  Het wegdrukken van de echt criminele wietteelt heeft ook als bijwerking dat sommige criminelen naar ander ‘werk’ gaan zoeken, ook binnen het criminele circuit. Een nieuwe uitdaging zullen we maar zeggen. Anderen zullen het criminele bijltje erbij neergooien. Er is op de binnenlandse markt veel minder te verdienen.
  Alle andere mogelijke effecten zoals meer accijns laat ik hier buiten beschouwing. Mooi meegenomen, maar daar gaat het niet om. Centraal staat de gezondheid van de gebruiker en het terugdringen van de criminele drugsactiviteiten.
  Bijkomend voordeel is ook dat de gebruikers eindelijk verlost kunnen worden van een stempel ‘melaats’ te zijn.
  Net als het gebruik van alcohol of tabak, zou het gebruik van Marihuana niet moeten leiden tot algemene uitsluiting op de arbeidsmarkt.
  Voor degenen die roepen dat het allemaal niet kan omdat internationale verdragen dat niet toestaan zou ik zeggen: kijk eens om je heen. De ontwikkeling in Zuid-Amerika laat zien dat het gewoon gebeurt. Dat geldt ook voor Staten in de USA. 8 nieuwe Staten in de USA overwegen de twee Staten die onlangs tot legalisering overgingen, te volgen.
  Dat is de praktijk. Dat minister Opstelten het licht nog niet heeft gezien is geen maat der dingen. Rechtwetenschappers zijn het op dit punt niet altijd met elkaar eens. Dat is niet raar, want het Recht is geen puur objectieve of waardevrije wetenschap. Vaststaat dat je moeilijk gehouden kunt worden een beleid te voeren dat indruist tegen de volksgezondheid of criminaliteit en overlast in de hand werkt. En voor zover je denkt als overheid je dat wel te kunnen permitteren, wees je ervan bewust dat zoiets immoreel is. Welke sausje je er ook overheen giet.
  Ja, maar…. hoor ik tegenstanders al zeggen. Het drugsgebruik is ongezond, dus is het huidige beleid gerechtvaardigd.
  Los even van het niet goed uit te leggen verschil in benadering tussen alcohol, tabak en wiet, als het huidige beleid geen wezenlijk effect blijkt te sorteren (en nog helemaal niemand heeft het tegendeel bewezen) wordt het hoogtijd om iets anders te proberen en de nadelen van het huidige beleid teniet te doen. En als het over gezondheidsrisico gaat: nog van niemand is vastgesteld (wereldwijd) dat het overlijden is veroorzaakt door uitsluitend normaal (clean) wietgebruik.
  Dat is bij alcohol en tabak wel anders.

 6. Mijn voorkeur gaan uit voor C.

  Als je cannabis zou normaliceren en legaliseren, dan zou je van groot deel van de problemen afzijn,.

 7. 1) Spreekt voor zich zelf.
  2) Deze argumenten zijn A Niet bewezen B Als het voorkomt mbt softdrugs:bijna altijd door onderliggende problemen en zouden ook zonder Cannabis hoogst waarschijnlijk tot probleem gedrag leiden. Cannabis kan bij aantal genoemde problemen zelf helend of verminderen werken! Harddrugs gebruik is een heel andere zaak.Maar aantallen gebruikers die problemen hebben met genoemde zaken is naar verhouding te klein om een zo zwaar middel in te zetten als een totaalverbod. Het werkt gewoon niet!
  3) 100% waar.
  4) Overlast is een lastig meetbaar begrip.De Ikea veroorzaakt meer overlast dan welke Koffieshop dan ook, maar word niet of nauwelijks als zodanig ervaren.Meeste overlast is eerder een ruimtelijke ordening probleem dan overlast probleem. En de criminaliteit is een uitvloeisel van het verbod.Geen illegale drugs ,dan ook nauwelijks criminaliteit.Kijk naar alcohol,nicotine,koffie.
  5)Velen vonden het Nederlandse model een voorbeeld van verstandig omgaan met drugs.Dat is nu dus voorbij. Mede doordat er een harder optreden ook een hardere criminaliteit oproept. En het huidige model ook al lang verbeterd had moeten worden.
  6)Cannabis moet gewoon vrij gegeven worden voor een ieder die ook alcohol mag nuttigen. Harddrugs moeten/mogen met speciale pas of vergunning gebruikt worden met goede registratie om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen.
  7) Cannabis kan gewoon als tomaten door goede kwekers gekweekt worden.Ook moet kleine eigenkweek 95 tot 10 planten bv)toegestaan worden.Zijn we ook af van gevaarlijke toestanden als stroom diefstal etc.
  8) Deze bewering is pertinent onjuist. Wanneer worden besluiten en feiten nu een door studie en wetenschap onderbouwd? Dat zou toch eerst eens moeten gebeuren VOOR er besluiten en stellingen genomen/geplaatst worden.
  9) A kan niet.Bij zulk een beleid kunnen er vele gevangenissen bij gebouwd worden want die komen allemaal vol.
  9) B Onzin beleid.Huidige gang van zaken is gezien de maatschappelijke uitingen en de wereldse kijk op zaken zeer onwenselijk en zal in de toekomst voor veel problemen zorgen.
  9) C Redelijk maar naar mijn inzicht onvoldoende. Er zal en zullen altijd uitwassen blijven bestaan. Het enigste wat echt werkt is een vrijgave van softdrugs(zoals alcohol nu) met een goede controle op professionele kwekers en verkopers.

 8. Indien het recht op zelfbeschikking mag leiden tot het consumeren van cannabis is er maar 1 erkenning van dit recht: legalisering.
  Dat dit moet gebeuren op een veilige manier en in een gesloten traject is een vereiste.
  Het recht om zelf te kweken is gebonden aan het eigen gebruik en kan alleen met gecertificeerde apparatuur gebeuren.
  De commerciële teelt gebeurt in gesloten bedrijfscomplexen waar onafhankelijke kwekers hun producten aan bieden aan coffeeshops en/of verenigingen.
  Er is dus een duidelijke scheiding tussen verstrekker en producent.
  Geanalyseerde genetica wordt op aanvraag van de shop gekweekt en geleverd.
  Door het koppelen van de menselijke ervaring en het cannabinoide profiel ontstaat er een waarheidsgetrouw beeld van de werking, een aspect wat niet alleen de medicinale gebruiker ten goede komt.

 9. 100% legaliseren, in feite zoals alcohol… Slijterij is shop.
  leverancier is gecertificeerde kwekerijc (verkoopprijs max 2€ normale soort) overheid heft belasting (1€ per gram voor alle soorten).
  Verplichte verkoopprijs shop normale soort 5€ tot bv. 15€ zeer goede soort.

  Thuiskweek met lampen toestaan MAAR maximaal 15 planten in een tent / kast van max. 120×120 en max 450w lampen en voor eigen consumptie / vriendendienstje mag best. Geen uit huis verkoop, plant voor vriend in kast (clubje) mav wel).
  Thuiskweker moet dit Online of op gemeente melden want steekproef brandweer kan/ mag niet gemeld,is dikke boete wel melden geen kosten / consequenties. Tent/kast en toebehoren moeten van gecertificeeree smartshops zijn.

 10. C : 1.crimineel verdrag van vergunninghouders is heel simpel…….jij kweekt voor die en die shop,en niet voor een andere shop….ze weten op voorhand hoeveel ze dagelijks nodig hebben, dan is dat toch makkelijk te controleren!
  2.als het niet illegaal meer is,zijn de zolderkamertjes niet meer nodig!
  3.teelt legalizeren,dan is er geen intresse meer!!!!! wiet rond de 3euro de gram en geen enkele crimineel verkoopt of kweekt nog wiet!!!!!

 11. C, omdat A & B bewezen niet werken. C haalt de wind uit de zeilen van criminele kwekers, het komt de kwaliteit van cannabis en dus de volksgezondheid ten goede, het zorgt voor belasstinginkomsten, het is controleerbaar, het zorgt voor meer veiligheid, het bespaart politiecapaciteit, het creëert duidelijkheid en rust bij allerlei instanties en beleidsmakers die met het huidige beleid steeds meer klem komen te zitten.

  Ik ben wel van mening dat het voor mensen mogelijk moet blijven om thuis te kweken. Voor medicinale toepassingen kan iemand gebaat zijn bij een specifieke soort die niet of lastig in een coffeeshop verkrijgbaar is. Tevens is het kweken van planten in het algemeen en het kweken van je eigen genees/genotsmiddel boeiend en leuk. Ik denk wel dat hier regels voor moeten zijn. Die hoeven niet veel te verschillen van het huidige gedoogebeleid: maximaal 5 of 10 planten per persoon, maximaal 1 lamp, maximaal ? aantal vierkante meter. Etc etc.

 12. Over de achtergronden van het voorgaande en huidige beleid laat ik mij niet uit.
  Wel over cannabis zelf. Legaliseren en niet bemoeien met iemands welzijn of hobby.
  Ik heb een hobby aan mijn tuin en groentes telen, maar ook cannabis wat voor mijn eigen
  welzijn, gezondheid en geluk is. Ontspanning en geneeskrachtig ( preventief werkt het zeker
  weet ik uit eigen ervaring! )
  Laat mensen hun plezier en houd op met dat bemoeizuchtig en betuttelend gedoe in NL.

  succes met de onderneming.

  mvg,
  Guido

 13. Legaliseren en goed controleren, kleinschalige illegale kweek zal je nooit stoppen, er zijn ook nog steeds mensen die zelf alcohol stoken alleen maar omdat het leuk is en ze zo iets anders kunnen consumeren dan algeheel voor handen is.
  In mijn ogen moet je de coffeeshops zelf laten kweken, aan de hand van de omzet kan je de kweekhoeveelheden bepalen en controleren ( er zijn voldoende meet mogelijkheden aan de hand van de hoeveelheid planten en licht). enz enz enz

 14. Hallo

  Optie C heeft natuurlijk de voorkeur. Het geld wat de overheid bespaard door niet meer achter de kwekers en boeven hoeven aan te vangen + het geld wat binnenkomt als men er belasting op kan heffen moet gebruikt worden voor voorlichting en educatie.’
  Op deze manier worden en blijven mensen baas over hun eigen lichaam en geest.
  De teelt kan, naar mijn mening, het beste aan de markt worden overgelaten waarbij de overheid een controlerende rol heeft op kwaliteit, bestrijdingsmiddelen, THC gehalte en dat soort zaken. Alleen gecertificeerde kwekers mogen leveren aan coffeeshops. Door de gehele keten goed administratief bij te houden kun je controleren dat er alleen maar gekweekt wordt voor de verkoop door nederlandse shops.
  Vanzelfsprekend moet dit ook op europees niveau besproken worden zodat op termijn kweken voor de export niet meer interessant of crimineel is omdat wiet overal in europa legaal is (utopie?)
  Lande waarin wiet verboden is moeten hun eigen grenzen dan maar goed bewaken.
  Wat nog wel een vraag is hoe gaan we om met hash uit noord afrika en azie?

 15. C.
  Als u dan per bedrijf hun laat in voeren in een speciaal systeem. Wat ze hebben gepland, de bloei tijd er van. En wanneer deze in bloei is geschoten. Dan heb je een goed overzicht op wat er in is en wat er uit gaat. Der zouden evt een speciaale eenheid kunnen zijn net als b.v GAS (geld ophaal service?) Die het dan vervoert naar de coffeshop.. dit neemt natuurlijk kosten met zich mee, maar die krijg je dan wel terug(wel een overheids bedrijf)

  Screening houden van de teelers plus een verklaring van goed gedrag voor de werknemers. En goed montitoren. Als ik zo’n kwekrij zou hebben zo ik iniedergeval alles netjes bijhouden voor de regering. Hoeveel stekken hoeveel platen hoeveel moeders. Hele zooi.

  Mvg.
  Alain

 16. C, de overheid kan heel veel van de coffeeshops krijgen, 400 miljoen.
  Ze moeten wiet gewoon legaliseren en ze moeten naar alcohol kijken.

 17. Optie C is de juiste keuze.
  Zowel alcohol als cannabis zijn verslavend. Alcohol is overal te koop terwijl meer dan 1 glas per dag buitengewoon ongezond is. Cannabis kan veel ziektes genezen maar kan ook een verslaving worden.

 18. Alleen het illegale verbod op hennep/cannabis dient ongedaan gemaakt te worden.
  Niets legaliseren of reguleren, alleen dat onzinnige nep verbod van tafel.
  Regels ok, maar het moet wel ergens over gaan natuurlijk.

 19. Mijn voorkeur ook naar C.

  Het kan dan gecontroleerd worden door de overheid. Aan bepaalde voorwaarden/eisen voldoen omtrent gezondheid. Leer mensen erover. In mijn ogen is het minder slecht voor je dan alcohol. En de eerste les scheikunde op de middelbare school leer je meteen hoe alcohol gemaakt wordt! Hypocriet toch!? Ik heb nog nooit iemand aggresief zien worden van een beetje cannbis. Alcohol daarentegen, de grootste agressiviteit.

 20. Optie C , maar de gemeente / overheid zou de kweek dan moeten uitvoeren , vorig jaar zijn 18 gemeenten met een dergelijk plan van aanpak naar Min.Opstelten gegaan en het idee kreeg vooralsnog geen aansluiting daar.
  Nou wil ik daar bij aantekenen , dat een beetje kweker natuurlijk nu op diezelfde Opstelten Stemt , immers deze min,van justitie houdt de huidige situatie in stand !!!!
  Waardoor behalve de kleine gebruiker wordt gecriminaliseerd en de grote georganiseerde kwekers hun met pesticiden en schimmelwerende middelen weed mutaties kunnen blijven leveren , ongecontroleerd , aan de coffeeshops. (info softsecrets / onderzoek dat merendeel zwaar verontreinigd is ).
  Daarbij laat de staat , zo,n 3,4 tot vier miljard per jaar wegvloeien naar de onderwereld .
  Nu zo,n 400 miljoen per jaar aan opbrengst / coffeeshop-belasting ,..
  en bij regulering en door overheid gecontroleerde en uitgevoerde kweek ( b.v. als nu bedrocan voor kweek medicinale cannabis ), zal de distributie ook door geïnitieerde uitgifte punten moeten gebeuren ( meer info ,betere prijzen,betere weed,betere voorlichting , geen criminele bijzaken).
  in dat systeem zal de huidige coffeeshop geheel verdwijnen .
  en dat levert voor de gebruiker alleen maar voordeel op , kijk maar eens naar de gecontroleerde weedkweek en verkoop in canada of verscheidene staten u.s.a. , ziet er veel beter uit .
  geen geldhongerige kwaadaardige hippies aan de bar die je voor teveel geld de smerigste verontreinigde weed verkopen. …lijkt mij aan alle kanten een wenselijke en logische vooruitgang.
  -niet alleen vanwege gezondheid en kwaliteit produkt ,
  -maar ook de grote extra inkomsten voor de overheid . lees burger .
  -voor de klant, de gebruiker aan alle kanten voordeel , betere , lees lagere prijs , variëteiten die in balans zijn in thc / cbd , betere soorten en aanbod.
  dus optie C , met aanpassing uitvoering , kweek en verkoop ,
  Weg met de coffeeshops en illegale kweek ,de rotzooi ,..en deze minister van justitie i.opstelten.

 21. Mijn zoon is 34 jaar en verslaafd aan wiet , hij wil het niet zien, en wil er niet van af , hij heeft alle facetten van het wiet gebruik, angsten fobieën , waanideeën, dwangnarosie, paranoia, en twee persoonlijkheden, wij zijn nu al 9 jaar bezig met de ene na de andere instantie hem te helpen ,maar het komt niet door, ik mag als zijn moeder, hem niet los laten , want dan ga hij nog verder van het pad af , mijn zoon had vroeger een IQ van 100 en in 2014 nog maar een IQ van 58 , dus hifi’s lichtelijk verstandelijk beperkt, en hij heeft een korte termijngeheugen , dus tot hem door dringen gaat niet , dus wat mij betreft zou inderdaad de softwiet niet meer verkocht mogen worden , want wij de ouders zijn het slachtoffer , en niet mijn zoon, en daar denken die gene die wiet roken niet aan , alleen ik ik ik want wij hebben levenslang ik ben nu 61 jaar hoe lang moet je het volhouden , dus voor die gene die wiet roken denk ook eens aan je ouders, met wat je ze aan doe

 22. Mijn voorkeur gaat uit naar A een hele grote A.
  Een eerdere opmerking over dat er door softdrugs gebruik nog nooit geen dode zijn gevallen is kolder.
  Door wiet indirect niet maar wel de vele gevolgschade. in mijn omgeving al in de afgelopen 3 jaar. 3 dode jongeren door eenzijdig ongeval met auto. wiet en alcohol in het spel. de afgelopen jaren in ieder geval 4 jongeren voor de trein na wiet gebruik alleen al in ons dorp.
  en de dodelijke slachtoffers door xtc dan? Die vallen wel direct en indirect door gebruik.
  Wiet voor medicinaal gebruik ben ik niet op tegen maar beweer niet dat het voor elke aandoening geschikt is.
  zorg dat er gedegen onderzoek komt voor gebruik van wiet als medicijn en voor welke aandoeningen het geschikt is en zorg dan dat het op recept verkrijgbaar is. Je geeft toch ook geen schildklierhormoon aan iemand omdat het misschien wel kan helpen voor de gekneusde grote teen?
  Blijf niet verkondigen dat wiet en CBD olie zo onschuldig en overal voor kan worden gebruikt zonder dat er onderzoek naar wordt gedaan. Roken werd ooit ook als onschuldig gezien en er bestonden zelfs astma sigaretten, kunnen we dat nu nog voorstellen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *