Geen verkeersboetes door boa’s

15 mei 2015

Vandaag liet de VNG weten dat zij graag zou willen dat gemeenteambtenaren met buitengewone opsporingsbevoegdheid, de zogenaamde boa’s, verkeersboetes gaan opleggen en dat de opbrengsten van de boetes naar de gemeentekas gaan. Gemeentes kunnen dat geld goed gebruiken want zij krijgen door het Rijk steeds meer taken toegewezen, maar nauwelijks extra inkomsten.

De Stichting Maatschappij en Veiligheid vindt dit geen goede ontwikkeling. Al in 2012 heeft de SMV gewaarschuwd voor een zich steeds verder terugtrekkende politie en een steeds ruimere taakstelling van boa’s.

In een onderzoek van Ronald van Steden in opdracht van de SMV (‘Veelvormig en versnipperd. Gemeentelijke toezichthouders en handhavers in het publieke domein’) uit 2012 lezen we: “De komst van stadswachten, parkeerwachten, parkwachten en wat voor wachten niet meer is achteraf een voorbode geweest van de huidige groei van gemeenteambtenaren met buitengewone opsporingsbevoegdheid (de zogenaamde boa’s). Al eerder gaf de politie dus al te kennen toezichthoudende taken liever aan anderen over te laten. De taken van de huidige boa’s zijn nog ruimer, behalve met toezicht zijn zij ook met handhaven belast. Een verdere verschraling van de rol van de politie in buurten en wijken is in zicht.”

De SMV vindt dat de samenleving een helder beeld moet krijgen van wat zij van de Nationale Politie mag verwachten. Daarnaast is de SMV van mening dat de logica ontbreekt  om enerzijds een Nationale Politie in het leven te roepen, terwijl anderzijds in gemeenten – in een ieders woon- en leefomgeving – een bonte verzameling van handhavers aan het ontstaan is. Via de achterdeur wordt op deze wijze de Gemeentepolitie weer ingevoerd. En dat was geenszins de bedoeling bij de komst van de Nationale Politie!

Bovendien lijken bekeuringen door boa’s – zoals door de VNG voorgesteld – meer op een welkome aanvulling van de gemeentekas, dan waar ze voor bedoeld zijn, namelijk het sluitstuk van het beleid.

 

4 reacties op “Geen verkeersboetes door boa’s

 1. Het uitgangspunt is al verkeerd. Het gaat de gemeenten niet over het vergroten van de veiligheid maar het spekken van de gemeente kas. Dit kan en mag nooit een reden zijn om BOA’s meer bevoegdheden te geven.
  Ik zie het al voor me, er komen op de meest vreemde plaatsen de meest vreemde verkeers- en andere borden te staan met slechts één doel, het spekken van de gemeentekas.
  Nu ben ik toch al geen voorstander van BOA’s, deze nepagenten dienen wat mij betreft zo snel mogelijk uit het straatbeeld te verdwijnen, opsporingswerk dient door politiemensen te worden gedaan. Deze zijn voorafgaand aan hun opleiding getest op stresssbestendiigheid, stabiliteit, sociale vaardigheden etcetera. Vervolgens hebben zij een degelijke politieopleiding gehad, theoretisch en praktisch.
  Uit een onlangs door de SP gehouden onderzoek blijkt bovendien dat BOA’s duurder zijn dan echte agenten. De keus lijkt me dan ook niet zo moeilijk.

  • De gebruikte term ‘nepagenten’ is niet correct en zegt wat mij betreft wat over hoe u over deze mensen denkt. Natuurlijk is er thans op sommige vlakken een spanningsveld tussen ‘spekken’ en handhaven/dienst verlenen. Enkel financieel gewin zal meer weerstand oproepen. De politie trekt zich terug er zijn thans kennelijk nog steeds 1500 agenten te veel. En dit terwijl ik ze in ons dorp eigenlijk nooit meer zie! En of de politieopleiding thans zodanig professioneel is dat het enkel vaardige agenten produceert is nog maar de vraag.Er is nog steeds een omslag nodig. Meer begrip en inleven ipv. macht. Begrip vooral voor de frustraties van de burger in welke situatie dan ook. De burger is mondiger en eist respect voor de (hun)rechten. En en stabiele en sociaal vaardige agent kan daarmee doelen bereiken.

 2. Dat het rijk geen goed beleid heet ontwikkeld en zaken die het af en toe niet kan betalen klakkeloos op het bord van andere (lagere overheden) kan leggen houd natuurlijk niet in dat het concept handhaver (BOA) niet werkt.

  Om deze mensen af te schilderen als nepagenten zonder opleiding kan alleen gesteld worden door iemand die onvoldoende op de hoogte is kennis de materie.

  Het onderzoek van de SP is ons inziens veel te beperkt om een stelling te doen als BOA’s zijn duurder dan echte agenten.

 3. Natuurlijk zijn BOA’s wel degelijk WANNABE politie agenten en waarom moet men zich in die materie willen verdiepen? Omdat er absurd veel onduidelijkheid over bestaat? Dat is alvast een slecht teken. Mensen laten zich van nature niet graag de les voorlezen, het nederlandse politie apparaat heeft in de loop der decennia een steeds duidelijjker geworden positie van autoriteit tov de burger weten te verwerven en die autoriteit wordt door burgers beaamt. Toezicht laten houden en laten handhaven door BOA’s, die in de ogen van burgers gelijkwaardig aan zichzelf zijn in termen van bevoegdheid, is vragen om problemen. Het verbaast me helemaal niets dat ze regelmatig met agressie geconfronteerd worden. Ik heb in mijn eigen familie altijd zowel politie functionarissen als stadswachten en gemeente handhavers gehad. De opleiding, training, selectie(waaronder psychologisch) verschilt echt enorm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *