Eerste bijeenkomst Expertgroep Veiligheidsverkenningen

29 november 2011

Vandaag vond in kasteel Nijenrode de eerste bijeenkomst plaats van de Expertgroep Veiligheidsverkenningen.  De SMVP heeft deze expertgroep in het leven geroepen met als doel te brainstormen over veiligheidsissues.

De groep bestaat uit personen met verschillende achtergronden die allen op een of andere manier een bijzondere relatie hebben met het onderwerp veiligheid.
Deelnemers aan deze bijeenkomst waren Ivo Carmen, Procureur des Konings en praktijklector aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leuven, Laetitia Griffith, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensische Business Expertise aan de Universiteit Nyenrode en hoogleraar aan de VU, Erwin Muller, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Luitenant-Generaal Van Putten, Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee, en Piet van Reenen, één van de oprichters van de SMVP.

De SMVP beoogt met de Expertgroep suggesties te vernemen met betrekking tot lopende en eventueel nieuw op te starten projecten. Verschillende onderwerpen kwamen tijdens deze bijeenkomst ter sprake, zoals de nationale politie, de verschillende partijen in de openbare ruimte zoals politie, BOA’s en private beveiligers en hun accountability, het managen van intelligence (opslaan en uitwisselen van informatie en kennis), social media, gedeelde bevoegdheid naast gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid, de vraag wat je mag verwachten van de samenleving op het gebied van veiligheid, de open plekken in de samenleving waar politie en overheid niet meer aanwezig zijn, cybercrime en de onveiligheid op scholen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *