Eerder onze lof dan ontslag

23 augustus 2012

De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) – onder voorzitterschap van
Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven – vindt het voor het onderwerp veiligheid en voor de samenleving onaanvaardbaar, dat als een persoon onze samenleving wil waarschuwen voor een onveilige situatie – in dit geval het onderwerp patiëntveiligheid – hij in de praktijk zomaar terzijde kan worden geschoven.

De melding dat bij het VU Medisch Centrum de patiëntveiligheid in het geding zou kunnen zijn, is een melding die voor ons allen van grote waarde en betekenis kan zijn. Een melding overigens die voor de Inspectie (IGZ) een aanleiding vormde voor het nemen van de maatregel van ‘het onder verscherpt toezicht plaatsen’ van het ziekenhuis. Zo’n melding van een klokkenluider verdient eerder onze lof, dan een ontslagprocedure.

Zeker nu wij leven in het tijdperk van zelfregulering, het tijdperk van ‘laat de veiligheid aan de sector zelf over’ en ‘geen betutteling meer van de overheid’, is de samenleving voor haar veiligheid in grote mate afhankelijk geworden van het veiligheidsbeleid van een bepaalde organisatie.

Met name bij die organisaties waar wij onze veiligheid geheel in handen geven van anderen, mag dat vertrouwen niet worden geschonden. Deze hoogleraar verdient niet alleen onze lof, maar benadrukt wederom dat onze samenleving op korte termijn gebaat zou zijn met een goede klokkenluidersregeling.

2 reacties op “Eerder onze lof dan ontslag

  1. Bewonderenswaardig dat mr Pieter van Vollenhoven dit durft te zeggen!
    Zes jaar lang heb ik elke vrije minuut die ik had gestoken in het zichtbaar maken hoe familieleden , bewoners en personeel worden behandeld als zij klachten indienen over slechte zorg, ontspoorde zorg en mishandeling van ouderen binnen zorginstellingen. Ook zette ik mij in om zichtbaar te maken hoe bewindvoerders tamelijk gemakkelijk rekeningen van zorgafhankelijke ouderen kunnen leegplukken zonder dat er maatregelen van rechters en politiek volgen.
    Dit deed ik omdat de zorg van mijn moeder onder de maat was en klachten zo werden geparkeerd door zorgbestuur, klachtencommissie en IGZ dat je er meer dan moedeloos van werd. Het wordt hoog tijd dat er een onderzoek komt hoe dit allemaal kan gebeuren in Nederland. De veiligheid van oudere patienten schiet te vaak te kort en klagers en klokkenluiders worden te vaak afgeserveerd door hoe het systeem functioneert.
    Frans Brekelmans
    Oprichter van Ouderenbescherming Nederland

  2. Zonder in details te kunnen treden, stelde ook ik te kort schietende zorg aan mijn moeder aan de kaak. Jarenlang rechtzaken gevoerd met uiteindelijk als resultaat een opgelegd spreekverbod. In Nederland hebben daders meer privileges/rechten dan slachtoffers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *