Debatmiddag Nationale Politie: van handhaving tot opsporing

14 februari 2017

Tijdens een druk bezochte debatmiddag op 12 februari jl. in De Balie spraken verschillende deskundigen over de politie. Ook vond er een politiek debat plaats en ontving Michiel Princen de Publicatieprijs SMV voor zijn boek ‘De gekooide recherche’. De middag werd georganiseerd door de SMV samen met De Balie.

De voorzitter van de SMV prof mr Pieter van Vollenhoven opende de bijeenkomst. De politie heeft twee taken: Handhaven van de openbare orde en hulpverlening én Opsporing. Maar hoe zit het met de balans tussen die twee taken? vroeg Van Vollenhoven zich hardop af. Gaat er niet te veel aandacht naar de opsporing, ‘het boeven vangen’ , ten koste van de handhavingstaak?

Het is goed te begrijpen dat de vorming van de Nationale Politie een goede ontwikkeling is voor de opsporing. Maar helaas is het beeld over het functioneren van de opsporing – zoals beschreven in het boek van Michiel Princen – helemaal niet zo positief!

Ten aanzien van de andere politietaak, de handhaving, zien we een wildgroei aan boa’s ontstaan. Er wordt al gesproken over een nieuw soort  gemeentepolitie. Dit lijkt een ongewenste en in ieder geval onbedoelde ontwikkeling en de vraag is dan ook: Hoe stoppen we die wildgroei en wat doen we met de boa’s? Onderbrengen bij de politie lijkt een logische optie, ware het niet dat velen hier niets voor voelen omdat het niveau van de boa’s hiervoor te laag zou zijn.

Ook bracht Van Vollenhoven het toezicht op de politie en haar twee taken ter sprake. Is er voldoende toezicht en is de bestaande Inspectie Veiligheid en Justitie wel onafhankelijk genoeg?

Na de opening door de SMV voorzitter volgden lezingen van prof mr Ybo Buruma, prof dr Arthur Ringeling, burgemeester Pieter Broertjes, Michiel Princen en de korpschef Eric Akerboom.

“Het heilig vuur moet terug”, aldus Erik Akerboom. De korpschef benadrukte dat de reorganisatie nog steeds doorloopt, en wel tot eind 2017. Tot die tijd is er vooral behoefte aan rust.

Over de ophanging van de politie benadrukte Akerboom dat je de politie niet zomaar omhangt. Bovendien moet je als politie in elk bestel kunnen functioneren. Ook had Akerboom geen behoefte aan meer of ander  toezicht. Wel wil hij de politie zelf beter in control brengen door een auditcommissie in te stellen.

Wel gaf de heer Akerboom toe dat de centralisering iets te ver is doorgeslagen. Voor sommige situaties waar de sluiting van politiebureaus slecht uitpakt, beloofde de korpschef om iets te verzinnen.

Tot slot ging Akerboom in op het personeelsbeleid. Nieuwe vormen van criminaliteit vragen om een divers politieapparaat. De opleiding moet hierop worden aangepast. Vanaf 2020 stijgt de uitstroom. Bij de nieuwe  politieman/vrouw wordt niet meer alleen gefocust op politie, maar ook op specifieke vaardigheden en kwaliteiten.

De lezing van prof mr Ybo Buruma vindt u hier.
De lezing van prof dr Arthur Ringeling vindt u hier.
De lezing van burgemeester Pieter Broertjes vindt u hier.
De lezing van Michiel Princen vindt u hier.

De middag werd vervolgd met een politiek debat met vertegenwoordigers van de PvdA, VVD, D66, SP, PVV, Groen Links en CDA.

Nederland Amsterdam 12 februari 2017. Nationale Politie: van handhaving tot opsporing. Foto: Jan Boeve / De Balie

Foto: Jan Boeve / De Balie

Opvallend bij het politieke debat was dat de partijen het op veel punten eens waren. De opsporing moet beter en er moeten meer middelen en kwaliteit naar de politie. Iedereen onderschreef het belang van de wijkagent. De norm van 1 wijkagent op 5.000 inwoners moet gerealiseerd worden.

Over de boa’s werd wel verschillend gedacht. SP wil wel investeren in opleiding en de boa’s onder de politie brengen. D66 wil ze onder regie van de politie brengen.
Met betrekking tot de diversiteit benadrukten vooral PVV en VVD dat de kwaliteit voorop moet blijven staan.

Over het toezicht op de politie werd ook verschillende gedacht. Sommigen vroegen zich af of dit nu een belangrijk punt is. Anderen waren wel geïnteresseerd in een meer onafhankelijk toezicht.

Tot slot vonden vrijwel alle partijen dat de politie met rust moet worden gelaten om de reorganisatie – die nog steeds in gang is – zich te laten voltrekken.

Als afsluiting van de middag werd het woord gegeven aan prof mr Pieter van Vollenhoven. Zijn oproep was: “Blijf kritisch! Maar met liefde!”

Van Vollenhoven wees er nog wel even op dat de norm voor de wijkagent in de wet is gekomen door een motie van het parlement. De norm wordt nu niet gehaald en als je iets afspreekt, dan moet je je er wel aan houden, aldus Van Vollenhoven.

Tot slot noemde Van Vollenhoven, die ook ere-voorzitter is van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV), ook de politievrijwilligers als mooie invulling van diversiteit. Helaas heeft de politie tot nu toe niets gedaan met de vrijwilligers. “Zij kunnen van grote waarde zijn maar er is slordig mee omgegaan.”

2 reacties op “Debatmiddag Nationale Politie: van handhaving tot opsporing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *