Bobby’s

Bob Hoogenboom

Begin maart verzorgde ik voor een groep studenten van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in het kader van de Master Strategic Urban Management een module over lokale veiligheid in Londen. Onderdeel van het programma was een bezoek aan het politiebureau Bethnal Green in de Borough Tower Hamlets. De Metropolitan Police (50.000 politiemensen) is onderverdeeld in 32 Boroughs (districten). Tower Hamlets heeft een staf van een kleine 1.000 politieofficieren. De helft van de bevolking bestaat uit etnische minderheden. Er worden 110 talen gesproken. Tower Hamlets heeft het op drie na hoogste percentage jongeren (20-34) van het hele land. De Borough heeft het hoogste percentage moslims van het land. Tower Hamlets is een van de vele districten in London waar vorig jaar zomer rellen uitbraken. De bobby’s – genoemd naar de oprichter van de moderne politie in 1829, sir Robert (Bob) Peele – in Tower Hamlets en de rest van het land bevinden zich in een periode van ‘radical change’. 

Terugdraaien centralisering
De centrale overheidsbemoeienis met lokale veiligheid heeft contraproductief gewerkt. Er is een te grote nadruk komen te liggen op meetbare prestaties (New Public Management). Dit heeft in zichzelf gekeerde bureaucratie gecreëerd. Eigenbelang van bureaucraten heeft het algemeen belang weggedrukt. Een ‘radical change’ wordt gepropageerd om het perspectief van Whitehall te verleggen naar de wijk. Op lokaal niveau worden de Community Safety Partnerships (CSP) ‘leaner&meaner’ gemaakt. Papieren verantwoordingprocessen worden geschrapt, abstracte doelstellingen worden geschrapt,  vormvoorschriften worden geschrapt en de financiering wordt versimpeld.

Bijstelling Community Safety Partnerships
Het inzicht neemt toe dat de vele CSP’s relatief eenzijdig zijn opgebouwd uit God of Allah vrezende winkeliers, welzijnswerkers, middenklasse burgers en politiemensen die aan de goede zijde van de wet functioneren. Zij zijn niet altijd representatief voor de opbouw van de bevolking als geheel. Zij hebben minder invloed op overlast in de vorm van anti-social behaviour (ASB) en de hardere vormen van verstoringen van de publieke orde en criminaliteit. De rellen van vorig jaar zomer kwamen als een volslagen verrassing. Het leidt in Bethnal Green tot verdere terugdringing van het aantal CSP’s. Deze zijn wezenlijk om vertrouwen te geven aan de burger (reassurance), maar voor andere politietaken en -verantwoordelijkheden zijn ze niet effectief genoeg. De grenzen van de ideologie van ‘veiligheid en burgerschap’ worden benoemd.

Direct gekozen politie- en criminaliteitcommissarissen op lokaal niveau
De politiebazen op lokaal niveau gaan in de nabije toekomst direct verantwoording afleggen aan deze gekozen functionarissen. De burgemeester van Londen is als eerste in deze functie benoemd voor de Metropolitan Police. Het achterliggende idee is dat lokale kennis centraal wordt gesteld. Dat de gekozen commissaris over een eigen budget beschikt, waardoor hij prioriteiten kan stellen en de politieleiders ter verantwoording kan roepen voor hun prestaties. De lokale democratie dient hierdoor te worden versterkt.

20% bezuinigingen en inhuren particuliere beveiliging
Forse bezuinigingen worden onder andere opgevangen door op grote schaal particuliere beveiliging in te huren. In maart van dit jaar vindt een open inschrijving plaats waar voor 1,5 miljard Engelse pond kan worden ingetekend door beveiligingsbedrijven om back office taken over te nemen. Maar ook worden meer politiespecifieke taken genoemd. De bobby’s gaan steeds meer werken in multidisciplinaire verbanden waarin steeds meer politietaken door beveiligingsbedrijven worden uitgevoerd. De grens tussen publiek en privaat wordt geherdefinieerd.

Soft&hard policing
Britse politieofficieren die een bijdrage leverden aan ons programma spreken over de verhouding tussen soft en hard policing taken. Uit de evaluaties van de rellen vorig jaar blijkt dat slechts 20% van de bobby’s specifieke public order trainingen hebben gevolgd. De rellen kwamen niet alleen als een volslagen verrassing, maar ook blijkt dat de operationele capaciteit in termen van commandovoering, communicatie, openbare orde strategieën, back-up/opschaling, uitrusting en fysieke training niet voldoende te zijn ingericht op de aard en omvang van de ordeverstoringen. Het leidt tot bijstellingen. We brengen ook een bezoek aan de British Transport Police (BTP). Dit korps is verantwoordelijk voor de veiligheid en continuïteit van het openbaar vervoer. Per dag worden 3 miljoen mensen vervoerd. Tijdens de Olympische Spelen verdubbelt dit aantal. Een groot deel van de BTP-capaciteit wordt ingezet voor de monitoring van deze passagierstromen. De Home Office heeft begin maart een nieuw element toegevoegd aan de BTP: surveillance door officieren met automatische wapens in de metro- en treinstations. Het traditionele beeld van de ongewapende bobby, dat wereldwijd bestaat, wordt deels bijgesteld.

Tijdens de module wordt gesproken over de paradoxen van hard policing: er wordt gewezen op de louter symbolische betekenis (reassurance), maar ook op dunne grens tussen (preventieve) ordehandhaving en het onbedoeld veroorzaken van ordeverstoringen door te hard optreden van de politie zelf. In de geschiedenis van de Britse politie bestaan voorbeelden van onprofessioneel (te hard, te discriminatoir) optreden waardoor (grootschalige) ordeverstoringen ontstaan.

Ambacht centraal
Bezuinigingen worden gekoppeld aan een herwaardering van de uitvoering. Het gaat volgens de Britten over ‘skills, performance and succesful crime fighting’. Dat gebeurt – of zou moeten gebeuren – op straat. Er wordt een relatie gelegd tussen (extra) betalingen aan uitvoerende politiefunctionarissen en de kwaliteit van de politie. Dit betekent een breuk met de forse investeringen in de opleidingen en betalingen aan het hogere kader. De craft of policing wordt geherwaardeerd. Uniek in dit verband is ook de oprichting van een Police Professional Body die wordt samengesteld uit alle rangen. Dit gebeurt om het gesloten leiderschapssysteem te doorbreken. Leidinggevenden en uitvoerders dienen samen over innovaties te gaan praten en voorstellen voor veranderingen te geven. Hierdoor dient de klassieke politiesociologische kloof tussen leiders (die verworden zijn tot managers) en uitvoerders te worden gedicht.

Relevant voor de kwartiermakers
Groot-Brittannië is in velerlei opzichten een politielaboratorium waar we in Nederland van kunnen leren. Wat me daarnaast opvalt, is dat de Britten in staat zijn om een nieuw samenhangend politieverhaal te maken waarin de burger (lokale veiligheid), het lokale bestuur (democratie/verantwoordelijkheid), de nationale overheid (oprichting National Crime Agency) en de uitvoerders zich kunnen herkennen. In ons land zijn we nog niet zover zolang het structuurverhaal (de harkjes) dominant lijkt te zijn.

Twitter Bob Hoogenboom

2 reacties op “Bobby’s

 1. Beste Bob, wat een mooi en inzichtelijk verhaal over jullie observaties; ik herken het helemaal en ook de parallellen met de nederlandse situatie;
  even puntsgewijs:
  schrappen centralisering: in Engeland was het ook bar en boos qua cetrale sturing. Hier in Nederland vind ik het qua politie wel meevallen; 6 grote gemeenschappelijke landelijke prioriteiten met gearticuleerde doelstellingen en resultaten; wel te veel procesgericht en niet gericht op oplossen van het probleem buiten: dat kan bij ons beter, maar laten we wel wat resultaatsdoelstellingen blijven houden; helder,uitvoerbaar en bewijsbaar;
  CSP: Ik heb een paar bijeenkomsten in Engeland meegemaakt en deel je observatie: een doorsnede uit je eigen publiej(wijk,dorp, stad) mogelijk via een internet forum, kost minder tijd; mensen die vanuit hun rol ook zicht hebben op de gevolgen van politie optreden en ketenpartners; Kunnen we hier ook zo mee beginnen. Ik had toen ik in Kl Amsterdam zat zo’n Curatorium dat mocht reageren op wat wij deden en hoe wij overkwamen endat was zeer leerzaam; de leden van dat Curatorium vonden het ook heel nuttiog en aangenaam.In mijn huidige functie heb ik ook een Denktank van kundige burgers en ketenpartners geformeerd die goede feed back geven en elkaar ook weer vinden;
  Policrico’s: Volgens mij kan dat in 1commissie ; niet scheiden maar zorg wel voor forensische deskundigen uit verschillende werelden.
  Uitsourcen van de handhaving: Je ziet dat wanneer de politiemensen hoger opgeleid worden, de burgers weer opgescheept worden met toezichtshouders (nieuw soort gemeentepolitie). Dat kan wel maar dan onder de vakmatige regie van de Politie. We moeten deze taak die zoveel informatie over en in ons domein geeft niet zomaar weggeven;de hanhaving is ook de ontmoetingsplek tuusen burgers en de politie
  Soft en hard policing: dramatisch dat er nu zo gesproken gaat worden over ons werk; streng als het moet en liefdevol en als het kan in verbinding met onze burgers; dat is de vakkracht van ons bedrijf. Dat zit in de professie van onze politiemensen; Onze ME taktieken, vredesdetachementen(ala Amsterdam) laten zien dat dat goed kan; goede en continue verbinding met de burgers en groeperingen is Hard Policing: niet ergaan uitzien als soldaten en alle burgers als vijand gaan benaderen; doodlopende weg volgens mij.
  Police professional Body: bij nederlandse politie hebben we door het werken met thema;s en het werken met expertgroepen een hele goede body of profession in handen. Dat de burocratie in de vorm van SBG’s en behandeling in boards en dan nog de RKC zich van dit frisse werk meester heeft gemaakt betreur ik, maar de gezamenlijk expertaanpak vind ik heel goed; daarin moeten we voortgaan; daarnaast gaat het erom dat indien een korpschef(oud of nieuw) wordt aan gewezen als portefeuillehouder voor een onderwerp, en deze levert een goed product ( na raadpleging en voorbereiding door een expertgroep ofwel body of profession,kan dat meteen geimplementeerd worden, immers het vertrouwen is gegeven dat deze KC dat kan. Iedereen dient zich dan wel aan dit beleid te conformeren.

  Ik vind het visie en ontwerpplan van de Nationale Politie echt wel een samenhangend en pakkend politieverhaal; tenminste als je het zo durft te lezen: Visie, Waarden, Richtsnoeren van handelen, Uitgangspunten in het werk;.. het staat er allemaal in. De nationale vorm geving is op zich een simpel en congruent model; de transitie is wel een uitdaging maar kan en zal getemporiseerd vorm gegeven worden. Je moet wel door dit soort harkjes heen durven kijken; het gaat om onze professie die beter geborgd wordt, het vak zal emanciperen en de leiding zal dichter bij de operaties komen; gelukkig veel minder leiding want professionele mensen sturen allereerst zichzelf aan; De nieuwe Chefs Robuuste Basisteams zullen de nieuwe leiders in de organisatie worden waarom het allemaal zal gaan draaien. Dat moeten kanjers zijn die vertrouwen op hun mensen dat die hun resultaten halen en die voor iedere medewerker in haar/zijn team de enige chef is; en paar check en balancesystemen zijn dan ook wel nodig. De compstataanpak in Amerika maar dan meer op onze leest aangepast ,kan daar ondersteunend in zijn.

  Nou Bob dat was het dan weer even. Groet Mariette (oud NSOB er)

 2. dag mariette, dank voor je reactie. ik schrijf ook op http://www.accountant.nl columns en enkele jaren terug vroeg ik mij af waar henk van de bunt is, als je hem nodig hebt? dat was tijdens de crisis van 2008 toen de financiele wereld in brand stond en we dringend behoefte hadden aan duiding van de misstanden: witteboordencriminaliteit, de kwaliteit van toezicht etc. Er zijn een paar mensen in onze polder die zich daar mee bezig houden, maar ik zag of hoorde ze niet. Met alle respect voor henk, een zindelijke samenleving is gebaat bij een publiek debat van waarin wetenschappers, praktijkmensen en wie ook maar een bijdrage leveren. Niemand heeft daarin gelijk, maar met elkaar worden we wat wijzer. het merendeel reageert niet, verheft geen stem, schrijft geen reactie, heeft geen mening, leest uberhaupt niet. is er niet als we hem/haar nodig hebben. bedankt voor je reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *