Handen af van hulpverleners!

20 december 2013

Woensdag 18 december waren zo’n zeventig mensen naar De Balie in Amsterdam gekomen voor de conferentie van de SMV over Agressie tegen publieke dienstverleners. De middag begon met een vooruitblik op een documentaire die journalist en documentairemaker Geertjan Lassche gemaakt heeft over dit onderwerp. Blinde drift, zoals Lassche zijn documentaire noemt, wordt op 23 januari 2014 op televisie uitgezonden bij de EO.

Onder leiding van Sven Kockelmann werd gediscussieerd over de verschillenden factoren die een rol spelen bij deze vorm van agressie en over mogelijke oplossingsrichtingen.

Socioloog en filosoof Bas van Stokkom noemde vooral de veranderde gezagsverhoudingen en het steeds assertiever worden van mensen in onze maatschappij.

Drie journalisten, Henk Valk, Eliza Bergman en Marco de Vries, vertelden over hun onderzoeken naar een aantal waar gebeurde cases, waarbij duidelijk werd dat de publieke dienstverleners ook niet altijd even handig optreden. Een van hun conclusies was ook dat bij veel incidenten alcohol en drugs een rol speelden en/of de dader al vaker met justitie in aanraking was geweest.

Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP, benadrukte vooral dat het onacceptabel is dat het geweld en de agressie tegen politieagenten het afgelopen jaar opnieuw gestegen is, en zelfs doordringt in het priveleven van agenten. Natuurlijk gaat er ook bij politieagenten weleens iets mis in de communicatie, maar zij moeten in veel situaties wel direct beslissen en er is dan geen tijd voor uitgebreide communicatie.

Voor de SMV vormt deze conferentie een informatiebron en start om deze vorm van agressie aan te pakken. De voorzitter van de SMV, prof mr Pieter van Vollenhoven maakte duidelijk in welke richting de SMV denkt:

Voorop staat dat agressie en geweld tegen publieke dienstverleners onacceptabel is, dus ‘handen af van de hulpverleners’.

Daarnaast willen we naar een situatie dat de publieke dienstverleners beter getraind worden om beter met agressie om te gaan. Mensen worden nu eenmaal steeds mondiger. Meer onafhankelijke onderzoeken na incidenten kunnen duidelijk maken wat er zich precies heeft afgespeeld, zodat daar lering uit getrokken kan worden.

Verder willen we bewerkstelligen dat de omstanders de dienstverleners gaan helpen, in plaats van passief toekijken of meevechten of -schelden tegen de dienstverleners. Er zijn verschillende factoren die ertoe leiden dat mensen niet helpen. Dat kan te maken hebben met een gebrek aan kennis en vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook met het risico dat je zelf schade oploopt en zelf voor de medische of andere kosten opdraait. In plaats van waardering voor je inzet en hulp, krijg je dan een rekening gepresenteerd. De SMV wil gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om mensen die te hulp komen en daardoor kosten maken financieel bij te staan, bijvoorbeeld door een fonds in het leven te roepen.

Literatuur

Het onderzoek van prof. Bas van Stokkom is in boekvorm verschenen bij Uitgeverij Boom Lemma, onder de titel Met gezag! Agressie tegen werknemers met een publieke taak: inzicht en uitzicht

De cases van de drie journalisten zijn onder de titel Agressie tegen publieke dienstverleners  in boekvorm verschenen bij Maklu-Uitgevers

Deze conferentie alsmede de onderzoeken van de drie journalisten en van Bas van Stokkom werden mogelijk gemaakt door financiële steun van het vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg.

Eén reactie op “Handen af van hulpverleners!

 1. Eric Stolwijk plaatste op 22/12 een filmpje van Omroep West op Internet. Op dit filmpje is te zien hoe een “medeburger” tekeer gaat tegen hulp- en dienstverleners. De man is blijkbaar gewond aan zijn voet. Ambulance is er om de man naar het ziekenhuis te vervoeren.
  Het filmpje mag van mij onmiddellijk naar voorzitter Mr. Pieter van Vollenhoven worden doorgestuurd. Wellicht bevordert dat zijn realiteitszin als hij tijdens bijeenkomsten spreekt over de participatie van burgers in de strijd tegen dit soort gedrag tegen hulp- en dienstverleners.
  Zou hoogleraar Bas van Stokkom (filsoof en spreker op de conferentie “Agressie tegen publieke dienstverleners”) dit ook een vorm van assertiviteit van de Nederlandse samenleving vinden? Hier laat de aanwezige politie zich tot op het bot uitschelden en beledigen. O wee, als er was overgegaan tot aanhouding van de man voor belediging. Dan waren de “publieke” rapen op Internet gaar vanwege tal van ongenuanceerde, ongefundeerde en vooral anonieme reacties.Waarschijnlijk zou de politie er dan weer van langs krijgen wegens onbegrip, buiten proportioneel handelen en wat dies meer zij.

  Het ligt allemaal een stuk complexer dan het soms lijkt.

  Jacques
  de blauwe diender

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *