Zelfregulering, maar géén gesjoemel

02 maart 2017

In de notitie ‘Zelfregulering, maar géén gesjoemel’ komt de SMV met enkele voorstellen om een einde te maken aan het gesjoemel met de regels en de veiligheid te bevorderen. Deze voorstellen hebben voor een deel betrekking op de overheid, die veel meer dan nu invulling moet geven aan haar regierol. Veiligheid is immers een kerntaak van de overheid.

Een ander deel van de voorstellen heeft betrekking op het realiseren van een veiligheidscultuur binnen ondernemingen en organisaties.

De veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid en moet dat volgens de SMV ook blijven. De overheid alleen kan immers de veiligheid nooit garanderen. Volgens de SMV is het dan ook noodzakelijk om de zelfregulering te laten slagen.

De gehele notitie kunt u hier downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *