Voorzitters vfonds en SMVP en minister Opstelten tekenen intentieverklaring

17 april 2012

Vanuit zijn verantwoordelijkheid als werkgever van de politie investeert de minister van Veiligheid en Justitie,  mr. I.W. Opstelten,  in de versterking van de professionele weerbaarheid van de politie.

Daarnaast maakt het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) het financieel mogelijk dat  er een aantal initiatieven vanuit de maatschappij wordt gestart om de waardering voor het werk van de politie en anderen die zich inzetten voor veiligheid en maatschappij te vergroten. De SMVP is een van de organisaties die door het vfonds in staat worden gesteld om op dit terrein een aantal activiteiten te ontplooien.

Vandaag, dinsdag 17 april 2012 werd hiervoor een intentieverklaring ondertekend door de voorzitter van het vfonds, mr. R.S. Croll, de voorzitter van de SMVP, prof. mr. Pieter van Vollenhoven, en de minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten. Dit geschiedde in het bijzijn van onder anderen vertegenwoordigers van de politie organisatie (dhr. G.L. Bouman, Kwartiermaker Nationale Politie, en dhr. L. Kuijs, voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen) en van de politiebonden.

Zie hier de ondertekende Intentieverklaring of lees de tekst bij ‘lees verder’.

INTENTIEVERKLARING

Geweld en agressie tegen politieambtenaren nemen toe, het gezag van politiemensen wordt doorlopend bevochten en de frustratie binnen het vak over bureaucratie en de administratieve lastendruk is groot. Dit eist zijn tol: de druk op politiemensen is groot, het aantal psychosociale klachten neemt toe, de inzetbaarheid neemt af. Dit vraagt om bijzondere aandacht voor de veerkracht van politiemensen en een organisatie die dit ondersteunt.

De minister van Veiligheid en Justitie investeert vanuit zijn verantwoordelijkheid als werkgever in de versterking van de professionele weerbaarheid van de politie met het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Politie.

Daarnaast zal het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) de komende drie jaren ruim negen miljoen euro investeren in de erkenning en waardering voor politie en anderen die zich inzetten voor maatschappij en veiligheid, en in lotgenotencontacten voor in en door de dienst gewond geraakte (ex)politiemedewerkers. Het vfonds richt zich daarbij zowel op concrete waardering en zorg als op kennis en onderzoek.

Het vfonds zal daartoe verschillende organisaties in de gelegenheid stellen om een aantal activiteiten te kunnen ontplooien. Eén van die organisaties is de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, die als onafhankelijke stichting voor in ieder geval een proefperiode van één jaar activiteiten zal ontplooien op het gebied van:

  • maatschappelijke erkenning en waardering van de Nederlandse politie en anderen die zich inzetten voor maatschappij en veiligheid;
  • verkenning naar mogelijke opbouw van een kennis- en expertisecentrum, gericht op maatschappelijke erkenning en vrede, veiligheid en democratie;
  • nieuwe bijdragen aan het onderzoeksprogramma gericht op vrede, veiligheid en democratie.

Den Haag, 17 april 2012

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *