Voorzitter SMVP, prof. mr. Pieter van Vollenhoven, over zijn nieuwe plannen op veiligheidsgebied

05 januari 2012

In het Algemeen Dagblad van 4 januari jl stond een uitgebreid interview van journalist Bart van Eldert met Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Hierin kwam ook de SMVP aan de orde.   

 

U bent voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), die nu 25 jaar bestaat. Heeft u nieuwe plannen op het gebied van veiligheidsvraagstukken?

“Ja, op het gebied van de veiligheid leven er bij mij nog vele vragen en spelen er ook nog vele principiële veiligheidsvraagstukken. Een principieel veiligheidsvraagstuk vind ik bijvoorbeeld de fundamentele wijziging van de veiligheidsfilosofie. Vroeger werd de veiligheid gezien als een taak van de overheid. Maar nu is de veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid geworden.
De veiligheid is weliswaar nog steeds een kerntaak van de overheid, maar nu zijn burgers, ondernemingen en organisaties hiervoor medeverantwoordelijk geworden. Ik kan mij volledig vinden in het gegeven dat burgers, ondernemingen en organisaties nu een eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid hebben, maar dan moet je als overheid wel duidelijk maken waaruit die eigen verantwoordelijkheid dan bestaat. Over die eigen verantwoordelijkheid bestaan nu echter in de praktijk grote onduidelijkheden. Dat gegeven vind ik onaanvaardbaar. Zeker nu wij leven in het tijdperk van de zelfregulering. De overheid op afstand, geen betutteling meer en laat het aan de sector zelf over. Allemaal prima, maar dan moet je wel aangeven waaruit die eigen verantwoordelijkheid bestaat.
Verder vind ik nog – bijvoorbeeld – belangrijk de beantwoording van de vraag ‘wat is onze visie op de inschakeling van particuliere beveiligers op de koopvaardijschepen’ of ‘wat mag de samenleving in de toekomst van de Nationale Politie gaan verwachten’ of ‘hoe ziet een goede klokkenluidersregeling eruit’ of ‘wat mogen wij van burgers verwachten voordat de hulpdiensten arriveren’?
Zo zijn er nog talloze onderwerpen te noemen die onze aandacht verdienen. Ik kan mij bijvoorbeeld zeer opwinden als ik toevallig verneem dat je auto op zaterdag wordt gestolen en je hoort van de politie dat je dinsdag aangifte kunt komen doen. Dinsdag blijken de juiste mensen niet aanwezig en of je vrijdag kunt terugkomen. En ook die onduidelijkheid bij geweld op straat. Enerzijds mag eigenrichting niet, maar je hoeft ook niet lijdzaam toe te zien hoe iemand in elkaar wordt geslagen. Kortom, er is op dit gebied nog heel veel te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *