Veiligheidszorgen en -voorstellen

11 september 2016

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 en het schrijven van de verkiezingsprogramma’s wil de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) graag enkele veiligheidszorgen en suggesties om de veiligheid te verbeteren met u delen. Hierna volgen acht korte notities:

  1. Een structurele veiligheidszorg: onduidelijkheid over verantwoordelijkheden
  2. Wat mag je van burgers verwachten voordat de hulpdiensten arriveren?
  3. Voorstellen ter verbetering van de Nationale Politie
  4. Eindelijk een visie politievrijwilligers, maar we zijn er nog niet …
  5. Voorstel tot opheffing van strafrechtelijke immuniteit overheid
  6. Inzet van particuliere beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen
  7. Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis
  8. Een veilig openbaar vervoer is van en voor iedereen

Bij alle activiteiten van de SMV speelt de verantwoordelijkheid voor veiligheid een belangrijke rol. Enerzijds wordt gezegd dat de veiligheid een kerntaak van de overheid is, anderzijds wordt de veiligheid ook  steeds meer overgelaten aan burgers (participatiemaatschappij) en ondernemingen/organisaties (zelfregulering). Hierdoor is er een onduidelijkheid ofwel onbalans in de verantwoordelijkheid voor veiligheid ontstaan, die de oorzaak vormt van veel veiligheidsproblemen. De activiteiten van de SMV zijn dan ook gericht op het herstel van de balans van verantwoordelijkheden. De SMV ziet hierbij een belangrijke regierol voor de overheid, aangezien veiligheid nog steeds een kerntaak van de overheid is (zie het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

 

Voor meer informatie :
Stichting Maatschappij en Veiligheid, directeur mevrouw drs. Ingrid de Jong
Tel.: 070 – 363 69 62 of mobiel: 06 23 50 70 13
e-mail: smv@maatschappijenveiligheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *