Veiligheid als centraal thema bij U-MEET

03 oktober 2013

Ieder jaar organiseren de gezamenlijke universiteiten de zogenaamde U-MEETS, publieksdebatten met als doel het draagvlak voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te versterken. Thema voor de U-MEETs van dit jaar is: veiligheid.

De U-MEET van de VU vond plaats op woensdag 2 oktober en was gewijd aan de verantwoordelijkheid voor veiligheid.

Na een filmfragment uit Minority Report van Steven Spielberg, sprak eerst prof dr Bob Hoogenboom, SMV hoogleraar verbonden aan de VU, over Veiligheid, verantwoordelijkheid en technologie. Na hem sprak prof dr Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar aan de VU, over Veiligheid, verantwoordelijkheid en burgerschap.

Na de pauze hield prof mr Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de SMV, een lezing over Veiligheid, verantwoordelijkheid en ondernemingen of organisaties. Er is een onduidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheid voor veiligheid tussen enerzijds de overheid en anderzijds ondernemingen en organisaties. Door deze onduidelijkheid kunnen risicovolle situaties ontstaan. Dit is des te ernstiger omdat wij leven in een tijd van zelfregulering. Dat betekent dat minder wordt vastgelegd in wetten en meer, ook op het gebied van veiligheid, wordt overgelaten aan ondernemingen of organisaties zelf. Omdat het toezicht van de overheid zich beperkt tot datgene wat in wetten vastligt, zijn wij zeer afhankelijk geworden van het veiligheidsbeleid van ondernemingen en organisaties. Prof Van Vollenhoven hield een pleidooi voor invoering van een Veiligheidsbeginselenwet, die het mogelijk moet maken dat overheidstoezicht zich  uitbreidt tot de richtlijnen en afspraken van de ondernemingen of de sector.

Aan het eind van de middag was er tijd voor debat, onder leiding van dagvoorzitter dr Ronald van Steden, verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU.

Het probleem zoals naar voren gebracht door prof Van Vollenhoven werd algemeen herkend. Ook werd de conclusie getrokken dat nader onderzoek gewenst is naar een Veiligheidsbeginselenwet en wat daarin zou moeten staan  om dit veiligheidsprobleem te helpen oplossen,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *