Succesvolle conferentie van SMVP over gerechtelijke dwalingen

25 november 2011

Ruim 80 geinteresseerden bezochten afgelopen woensdag 23 november 2011 de SMVP conferentie over gerechtelijke dwalingen in de Rode Hoed te Amsterdam. De SMVP had deze conferentie georganiseerd rond de uitreiking van de SMVP Publicatieprijs 2011 aan prof. dr. Peter van Koppen voor zijn boek ‘Overtuigend bewijs. Indammen van rechterlijke dwalingen’. Nadat jurylid prof. dr. Hans Boutellier het juryrapport had toegelicht, reikte prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de SMVP, de prijs uit die bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag. 

                     

                  

 

Tijdens de conferentie hield een aantal vooraanstaande sprekers inleidingen over de vraag hoe gerechtelijke dwalingen kunnen worden voorkomen. Mevrouw dr. Christianne de Poot, lector aan de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam, beantwoordde deze vraag vanuit het perspectief van de politie. Volgens haar helpt een tunnelvisie de recherche met focussen en is dat niet noodzakelijk slecht, als de recherche keuzen maar wel expliciteert en vastlegt, zodat er later toch beredeneerd van afgeweken kan worden.

Mr. Herman Bolhaar, sinds juni 2011 de voorzitter van het college van procureurs-generaal, legde uit hoe binnen  het Openbaar Ministerie gewerkt wordt aan verdere professionalisering van officieren van justitie. Intercollegiale toetsing en reflectiegroepen zijn hier voorbeelden van. Daarnaast blijft lef om door te pakken een gewenste eigenschap voor iedere officier.

Advocate Mr. Bénédicte Ficq gaf een doorkijkje in de ‘geheime tuin’, waarmee zij doelt op de vertrouwelijheid tussen verdachte en advocaat. Zij vindt dat rechters zich moeten afvragen wat er zich mogelijk in die geheime tuin heeft afgespeeld. Door hier alert op te zijn, kunnen blinde vlekken in het strafproces worden verminderd.

In de ogen van mr. Reinier van Zutphen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, zijn rechters net mensen. Zij maken dus ook fouten. Door scherp op eigen vooroordelen en vooringenomenheid te letten, kunnen rechters het aantal fouten reduceren. Vaar dus nooit op de automatische piloot en beoordeel alles wat wordt voorgelegd kritisch op mogelijke valkuilen, aldus mr. Van Zutpen.

Tot slot maakte prof. mr. dr. Geert Jan Knoops in zijn inleiding duidelijk dat er geld nodig is zodat advocaten herzieningsverzoeken kunnen onderbouwen met forensisch onderzoek. Tot nu toe is de overheid niet bereid hierin te voorzien. Prof. Knoops zoekt daarom steun voor het door zijn  kantoor opgerichte Ina Post Fonds, dat is bedoeld om advocaten daarvoor middelen ter beschikking te stellen.

De inleidingen van de verschillende sprekers tijdens deze conferentie zullen binnenkort op deze website gepubliceerd worden.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *