Steun voor een ‘veiligheidswet’

12 november 2014

De voorzitter van de SMV, prof mr Pieter van Vollenhoven, opende maandag 10 november 2014 het congres ‘Veiligheid en Toezicht’, georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) in samenwerking met de SMV.

In zijn lezing hield prof. Van Vollenhoven een pleidooi voor een wettelijke verankering van de beginselen van goed risicomanagement en meer duidelijkheid over wat we van het toezicht mogen verwachten.

Na de lezing vond een paneldiscussie plaats onder leiding van Volkskrant redacteur Martin Sommer. In het panel zaten ir. Marga Zuurbier (directeur Arbeidsomstandigheden Ministerie SZW), prof. dr. ir. Gerard de Vries (raadslid WRR), prof. dr. Jan Klein (bijzonder hoogleraar Veiligheid), ir. Simone van Dijk MSc (sr. consultant en teammanager Environmental & Industrial Safety, Royal Haskoning DHV) en mr. Rik van Steenbergen (beleidsmedewerker Kwaliteit van de arbeid, FNV).

Er ontstond een levendig debat over de noodzaak van het wettelijk vastleggen van veiligheidsbeginselen, waarbij verschillende aspecten langskwamen zoals de reikwijdte van de Arbowet (alleen voor werknemers); het toepassen van één algemene wet voor verschillende vormen van veiligheid in verschillende sectoren; de werkwijze van de inspectie (aangekondigde of onaangekondigde bezoeken); beeld van de inspectie (boeman of kritische vriend); moeilijke verhouding veiligheid-economie.

De zaal was voorzien van stemapparaten. Meer dan 80% van de aanwezigen sprak zich uit voor een Veiligheidsbeginselenwet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *