Publicatieprijs Stichting Maatschappij en Veiligheid 2019-2020

12 november 2020

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de SMV besloten om door te gaan met de tweejaarlijkse uitreiking van de Publicatieprijs Stichting Maatschappij en Veiligheid aan de auteur(s) van een publicatie over een onderwerp op het brede terrein van veiligheid en veiligheidszorg. In 2021 zal de SMV opnieuw de SMV Publicatieprijs uitreiken.

Jury

Een jury kiest de winnende publicatie, die wordt beloond met een bescheiden geldbedrag en een oorkonde. Traditiegetrouw wordt rond het thema van de winnende publicatie een conferentie georganiseerd.

De jury bestaat uit:

 • mr. Ybo Buruma (voorzitter), lid Hoge Raad en hoogleraar Strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • dr. Charlotte Colman, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent
 • Sadik Harchaoui, chef de mission van Society Impact Den Haag
 • Martin Sitalsing, politiechef van de eenheid Midden-Nederland
 • Lodewijk Gunther Moor (adviseur).

Criteria

Een leescommissie, onder voorzitterschap van drs. Lodewijk Gunther Moor, verzamelt  publicaties die voor de prijs in aanmerking komen en draagt een shortlist met maximaal  vijf publicaties voor aan de jury. Enkele criteria die bij het selecteren van de boeken relevant zijn:

 • De prijs wordt niet voor een oeuvre maar voor een individuele publicatie toegekend.
 • Er mogen maximaal drie auteurs/medewerkers bij een publicatie betrokken zijn.
 • Met ‘publicatie’ wordt bedoeld: een boek of een bundeling van essays of andere artikelen, welke minimaal veertig bladzijdes beslaan.
 • Publicaties dienen in principe in het Nederlands of in uitzonderlijke gevallen in het Engels te zijn geschreven. Bij Engelstalige publicaties geldt wel dat er een relatie moet zijn met veiligheidsvraagstukken in het Nederlands taalgebied.
 • Eerdere winnaars kunnen opnieuw meedingen, maar het tweede werk zal van een hoger niveau moeten zijn dan het eerste.
 • Uitgezonderd van deelname zijn door de SMV uitgegeven publicaties. Eveneens van deelname uitgesloten zijn publicaties van juryleden of leden van de leescommissie, tenzij de auteurs zich terugtrekken uit de jury of de commissie. Ook medewerkers van de SMV zijn uitgesloten van deelname.

Voor plaatsing op de shortlist worden de volgende criteria gehanteerd:

 • De publicatie dient wetenschappelijk en maatschappelijk relevant te zijn.
 • Het betoog – wetenschappelijk of journalistiek – dient wat betreft de bronnen en de gebruikte methoden en technieken gedegen onderbouwd te zijn.
 • Het gevoerde betoog dient origineel te zijn en gevestigde oordelen of opgelegde denkkaders kritisch te benaderen.
 • Het taalgebruik dient helder te zijn en toegankelijk voor professionals in de veiligheidszorg.

Samenstelling leescommissie

Dr. Julien van Ostaaijen, lector Recht en Veiligheid Avans

Dr. Ruth Prins, Directie Veiligheid Rotterdam

Dr. Shanna Mehlbaum, Mehlbaum onderzoek

Judith van Valkenhoef Msc, Onderzoeker Politieacademie

Mr. Karijn van Doorne, Openbaar Ministerie, Aanjaagteam Ondermijning

Lodewijk Gunther Moor, Stichting Maatschappij en Veiligheid

Aanmelding

Wilt u een publicatie voordragen voor de Publicatieprijs Stichting Maatschappij en Veiligheid? Geef dan de naam van de auteur(s) en de titel van de publicatie door aan: smv@maatschappijenveiligheid.nl of aan lodewijkgunthermoor@yahoo.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *