Nadere informatie SMV congres ‘De kwestie verwarde personen en meer’

14 april 2022

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) kent haar Publicatieprijs 2021 toe aan Bauke Koekkoek, verbonden aan de Politieacademie en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, voor zijn publicatie De kwestie verwarde personen. Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag.1 De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van €1500,–.

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is een onafhankelijke organisatie, die gevraagd en ongevraagd adviseert over veiligheidsissues. Elke twee jaar reikt de SMV een publicatieprijs uit aan de auteur(s) van een publicatie over een onderwerp op het brede terrein van veiligheid en veiligheidszorg. De publicatie dient onder meer wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant te zijn, gedegen onderbouwd, origineel en toegankelijk voor professionals in de veiligheidszorg.

Een leescommissie heeft uit zo’n 150 publicaties een shortlist voorgelegd aan een jury. Deze jury, onder voorzitterschap van prof dr Ybo Buruma, heeft het boek van Bauke Koekkoek aan het SMV bestuur voorgedragen als winnaar van de Publicatieprijs Stichting Maatschappij en Veiligheid.

Bauke Koekkoek schetst in deze studie de hopeloze en uitzichtloze manier waarop met verwarde personen in de huidige maatschappij wordt omgegaan. De verantwoordelijkheid voor de aanpak is diffuus; er zijn meerdere instanties betrokken en de verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Koekkoek doet verschillende suggesties om de aanpak van het vraagstuk rond verwarde personen te verbeteren.

Volgens de jury is het denkkader van de auteur zeer goed toepasbaar in andere sectoren. Het kan een bron van inspiratie zijn voor met name professionals die in de frontlinie van de samenleving werkzaam zijn via hun directe contacten met burgers in allerlei situaties. Denk aan mensen die werkzaam zijn bij politie, zorg- en hulpverlening, onderwijs, brandweer, belastingdienst, douane, sociale dienst, maar bijvoorbeeld ook in loketfuncties bij gemeenten en bedrijfsleven.

Naar aanleiding van het boek organiseert de SMV op woensdag 20 april 2022 een conferentie, onder de titel: De kwestie verwarde personen en meer. Op dit  congres zal de relevantie van Koekkoeks benadering vanuit verschillende perspectieven (zorg, reclassering, lokaal beleid) verder worden verkend.

Sprekers zijn Ybo Buruma (lid Hoge Raad en voorzitter van de jury van de SMV- publicatieprijs), Johan Bac (directeur Reclassering Nederland) en Sharon Dijksma (burgemeester Utrecht).

Op het congres zal tevens de uitreiking van de SMV-publicatieprijs plaatsvinden. Het vindt plaats op woensdag 20 april 2022, van 19.30 tot 22.00 uur in Den Haag (Haagse Campus van de Universiteit Leiden, Wijnhaven, Turfmarkt 99, zaal 2.02).

Meer informatie over de SMV, de Publicatieprijs en de overige voor de prijs voorgedragen boeken is te vinden op de website van de SMV www.maatschappijenveiligheid.nl

1 Het boek De kwestie van verwarde personen. Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag is uitgegeven bij LannooCampus (Tielt)

Voor nadere informatie:

Wilma Bosmans-Kruize smv@maatschappijenveiligheid.nl

tel 06-29208538

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *