Jan Wiarda overleden

11 februari 2013

Vorige week woensdag, 6 februari, laat in de avond, overleed Jan Wiarda. Een markante persoonlijkheid, die zich zijn hele leven heeft ingezet om het functioneren van de politie te verbeteren. Hij keek niet alleen terug op een boeiende carrière bij de politie (met een kort uitstapje als hoofd Veiligheidszaken van de toenmalige Nederlandse Middenstandsbank), die uitmondde in de functie van korpschef in Utrecht en later in Den Haag – hij verrichtte ook buiten de politie veel activiteiten.  Zo was hij lid van de Projectgroep Organisatiestructuren, die in 1977 het roemruchte rapport Politie in Verandering schreef. Ook was hij één van degenen die  in 1986 aan de wieg stonden van de toenmalige Stichting Maatschappij en Politie, de voorloper van de huidige Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV). En nog slechts een paar jaar geleden nam hij het initiatief om een groep op te richten die zich ten doel stelt om de maatschappelijke discussie rond de politie te stimuleren. Hij bleef actief, altijd gericht op het verbeteren van het maatschappelijk functioneren, de legitimiteit van de politie.

Binnen de stichting bleef hij ook na de oprichting actief. Hij was vele jaren (van 1988 tot 2004) lid van de Raad van Advies, en was actief in projecten, zoals bijvoorbeeld bij de studie Naar een economische benadering van criminaliteit en veiligheidszorg in 1988,  bij de organisatie van de Vijfde Internationale Anti-Corruptie Conferentie in 1992 en bij het project Politie en Krijgsmacht (2003). Bij veel andere activiteiten speelde hij op de een of andere manier een informele rol. De stichting kon altijd een beroep op hem doen.

De SMV is hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de stichting heeft gedaan

Het bestuur van de Stichting Maatschappij en Veiligheid

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *