Het woord is aan … een reiziger bij de taxistandplaats op Schiphol

29 november 2016

Tips voor een goede handhaving bij Schiphol

Op donderdag 3 november 2016, tussen 20.20 en 20.45 uur bevond ik mij op de luchthaven Schiphol gemeente Haarlemmermeer. Ik kwam samen met mijn vrouw terug van een weekje vakantie op de Canarische Eilanden. In mijn dagelijks werk ben ik werkzaam als wijkagent van politie.

Terwijl ik samen met mijn vrouw vanuit de ontvangst- en vertrekhal met koffers naar de halteplaats voor de bus voor P3 (Long Parking) liep, zag ik links daarvan een rij met taxi’s staan. In mei van dit jaar was het de laatste keer dat ik samen met mijn vrouw daar was en toen was mij dit nog niet opgevallen. Nadat wij ons opgesteld hadden in de daarvoor aangegeven rij voor de wachtenden voor de bus, zag ik links van mij twee personen staan met gele hesjes aan. Ook zag ik twee personen staan met blauwe jacks aan, die ik herkende als handhavers (Boa’s) van de gemeente. Vervolgens zag ik dat een cameraman en een reporter blijkbaar met een filmopname bezig waren. Rondom hen stonden vier jongemannen met Marokkaans uiterlijk. Ik schat in de leeftijd van 22-26 jaar. Ik zag dat de reporter één van deze mannen interviewde.

Nadat de cameraman en de reporter vertrokken, zag ik dat twee van de genoemde Marokkaans uitziende mannen naast elkaar gingen staan en de andere twee zich iets links en rechts van hen opstelden. De twee die naast elkaar stonden, kon ik in hun gezicht bekijken en ze fluisterden iets tegen elkaar en wezen met hun wijsvinger naar achteren. Ik keek hierop in die richting en zag dat een man en een vrouw naar de taxistandplaats wilden lopen.

Terwijl deze man en vrouw nog ongeveer twee meter van hen verwijderd waren, zag ik dat beide mannen die naast elkaar stonden zich gelijktijdig omdraaiden en deze man en vrouw aanspraken. Ik zag dat de vrouw hierop iets zei en met haar rechter wijsvinger wees in de richting van de taxistandplaats waar op drie meter verwijderd de twee boa’s en de twee mannen met de gele hesjes stonden. De andere twee Marokkaanse mannen waren aan de linker- en rechterkant naast de andere twee gaan staan die de man en de vrouw aanspraken. Ik zag dat de mannen die de man en de vrouw als eersten aanspraken hen van de taxistandplaats weg geleidden en naar de overzijde van de weg wezen. Ik zag de verbaasde uitdrukkingen op de gezichten van de man en de vrouw. De vier  Marokkaanse mannen ‘dreven’ al pratend de man en de vrouw naar de overzijde van de weg en bleven alle vier naast elkaar lopen, de man en de vrouw afschermend van de taxistandplaats aan onze zijde van de weg.

Tot mijn verbazing zag ik dat hierop door de twee boa’s helemaal niet gereageerd werd. Het leek wel of ze verstijfd naar de grond stonden te kijken. Ik nam hierop actie en riep met iets luidere stem de man en de vrouw in het Engels aan. Ik deelde hun mee dat ik politieman was en dat ze niet met deze personen mee moesten gaan. Ik wees hen naar de taxistandplaats en deelde hun in het Engels mee dat daar de legale taxistand is en dat het niet correct was wat deze mannen deden.

Ik zag dat de twee buitenste Marokkaans ogende mannen van mij schrokken en direct wegliepen. Ik zag dat de vrouw naar mij knikte en vervolgens haar man vastpakte en naar de taxistandplaats liep. De afstand tot de twee boa’s en de man en de vrouw was op dat moment niet meer dan zes meter. Ik draaide mij om en liep weer enkele meters terug richting de plaats waar ik daarvoor stond.

Vervolgens riep de Marokkaanse man die de mensen als eerste had aangesproken, mij toe dat ik me er niet mee moest bemoeien. Ik deelde hem mee dat zij zich moesten gedragen en geen buitenlandse toeristen die net ons land binnengekomen waren moesten lastigvallen.

Ik kreeg hierop een scheldkanonnade over mij en ik heb zelf ook een scheldwoord gebruikt. Dit had ik niet moeten doen, maar ik was verontwaardigd wat ik hier net voor mijn ogen op nog geen vijf meter afstand had zien gebeuren en nog meer dat er twee handhavers (boa’s) bij stonden die op geen enkele wijze hierop gereageerd hadden. Vervolgens arriveerde de bus voor P3 en ben ik met de andere wachtenden ingestapt. Deze Marokkaanse mannen hadden blijkbaar geen enkel ontzag voor de aanwezige boa’s.

Tips voor een goede handhaving:

  1. Maak het plein vanaf de vertrekhal een aangewezen gebied voor art. 2.1.1.1 v/d APV: Samenscholingsverbod en hinderlijk en ongewenst gedrag. Alsook art. 4:81 van de Alg. Wet Bestuursrecht. Hierdoor kun je optreden tegen ongewenste samenscholing. Je kunt door middel van identiteitsvaststelling de personen die zich schuldig maken voor bepaalde tijd weigeren om op dit plein te komen. In het geval dat ik waarnam betrof het twee mannen waarbij zich nog twee andere mannen aansloten.
  2. Zorg voor een betere verlichting op het plein en voor een gerichte videobewaking waarop het ongewenste gedrag wordt vastgelegd en waardoor direct kan worden opgetreden en moet worden opgetreden.
  3. Plaats matrixborden en plaats er teksten op die de net gearriveerde toeristen wijzen op dit hinderlijke gedrag.
  4. Geef bij de paspoortcontrole een folder aan de binnenkomende toeristen mee waarop ze worden geattendeerd op dit handelen.
  5. Zet alleen geüniformeerde politiemensen in en geef hun een protocol hoe te handelen.
  6. Vraag politiemensen uit het land die voor een week hieraan mee willen werken.

 

Veiligheid is van iedereen. We geven daarom graag het woord aan een breed scala van externe deskundigen om onderzoeken, ideeën en inspiratie met u te delen.

Het gaat hierbij niet om standpunten van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. De stichting is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de rubriek ‘Het woord is aan …’

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *