Haags Congresbureau Seminarreeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’

21 maart 2017

Aanstaande donderdag 23 maart, om 16.00 uur is het 3e college in deze reeks getiteld ‘Rampen en crises in beleid en praktijk’. Het zal gegeven worden door prof. dr. Ira Helsloot. Aan bod zullen onder meer komen; bestuurlijke dilemma’s, de risico-regelreflex, evenementveiligheid, dreiging, aanslagen en gevaarlijke stoffen en drugs. Op 6 april is het 4e en laatste college getiteld ‘Lokaal Leiderschap’.

Het eerste college in deze reeks vond plaats op 9 februari en werd gegeven door prof. dr. Hans Boutellier. Hij beschreef een aantal kenmerken van de netwerksamenleving en benadrukte het belang van veiligheid en sociale stabiliteit daarin. Hij bood achtergronden en inzicht bij actuele ontwikkelingen als bijvoorbeeld de veranderde verhouding tussen het strafrecht en het bestuur.

In het 2e college ging dr. Elke Devroe dieper in op een 3-tal trends bij het vormgeven van veiligheidsbeleid in 22 grote Europese steden en de rol van de burgemeester en de politie daarin. Zij vertelde meer over:

  1. De ook door Boutellier genoemde verschuiving naar meer administratieve afhandeling en minder strafrecht
  2. Van blauw naar lichtblauw, privaat en stadsdiensten
  3. Meer risicomanagement en repressie

Er bleken grote verschillen naar voren te komen in de organisatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid; zowel kwa actoren en samenspel als in de financiering en de bevoegdheden.

De deelnemers gingen na de maaltijd enthousiast aan de slag met een toolbox, en de gesprekken hierover leidden tot nieuwe inzichten in mogelijke oplossingsrichtingen.

HCB Seminarreeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’

Een belangrijke les uit de eerste 2 colleges is, dat een goed veiligheidsbeleid bestaat uit een veelheid aan instrumenten, zowel aan de harde als aan de zachte kanten van het spectrum, en dat deze zaken steeds vaker aanvullend op elkaar worden ingezet. Het gaat om het organiseren van een realistische en evenwichtige mix.

De burgemeester is in dit complexe veld de spin in het web. Hij heeft veel verschillende rollen. Daarbij horen ook verschillende vormen van leiderschap. Daarover zal het gaan in het 4e en afsluitende college op 6 april. Het wordt gegeven door burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein samen met dr. Lex Cachet (hij vervangt de eerder aangekondigde Ruth Prins).

U kunt zich nog aanmelden voor de komende colleges! Voor het volledige programma en een inschrijfmogelijk zie de site van het Haags Congresbureau.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *