Gemeente ontspringt de dans

09 augustus 2016

Op 28 september 2014 reed tijdens het evenement AutoMotorSportief in Haaksbergen een monstertruck in op het publiek. Drie personen kwamen om het leven en 28 mensen raakten gewond.

De chauffeur van de monstertruck en de organisator van het evenement werden door de rechter schuldig bevonden en kregen een straf opgelegd. De gemeente Haaksbergen die de vergunning verleende voor het evenement bleef in de strafzaak buiten schot als gevolg van de in ons land geldende strafrechtelijke immuniteit van de overheid.

De SMV heeft vraagtekens bij deze strafrechtelijke immuniteit van de overheid.  Eerder al werd een initiatiefwetsvoorstel ingediend op grond waarvan publiekrechtelijke rechtspersonen op gelijke voet met andere rechtspersonen vervolgbaar zouden zijn. Het voorstel werd echter op 10 november 2015 in de Eerste Kamer met een minieme meerderheid van één stem verworpen.

Het streven van de SMV is om na de zomer met de indieners van het eerdere initiatiefwetsvoorstel te komen tot een gewijzigd voorstel waarbij de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen in stand kan blijven, maar waarbij natuurlijke personen binnen de overheid die verantwoordelijk zijn voor delicten daarop wél kunnen worden aangesproken, ook in strafrechtelijke zin. Een nieuw initiatiefwetsvoorstel dat hieraan tegemoetkomt, zou de SMV toejuichen.

Lees hier de SMV notitie ‘Ongeluk met monstertruck: de gemeente Haaksbergen ontspringt de dans’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *