Expertgroep Veiligheidsverkenningen

08 oktober 2012

Op 12 september jl. vond er weer een bijeenkomst plaats van de Expertgroep Veiligheidsverkenningen, een initiatief van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. Centraal thema van deze bijeenkomst was ‘Agressie tegen hulpverleners’.

SCHNABEL

Prof. dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau,  hield een interessante inleiding over dit onderwerp. Eerst toonde hij met cijfers aan dat agressie tegen hulpverleners relatief veel voorkomt, verbaal geweld meer dan fysiek geweld. Het geweld richt zich op hulpverleners (politie, ambulancepersoneel, jeugdzorg etc.), maar nog meer op dienstverleners, zoals parkeerwachten en controleurs.

Terwijl het nog enigszins te begrijpen is dat een controle of een boete verzet en protest opwekt, is het haast niet te begrijpen waar agressie tegen hulpverleners vandaan komt. Zij proberen immers alleen maar te helpen!

Uit onderzoek blijkt dat het vooral jongeren zijn die ’s avonds en ’s nachts bij uitgaansmogelijkheden  problemen veroorzaken. Vraag is of dit iets is van alle tijden of typisch is voor deze tijd. Hoewel ook vroeger bij het uitgaan agressie voorkwam, signaleert dhr. Schnabel de volgende verschillen: Er is nu meer sprake van onderling geweld, er is meer alcohol en drugs in het spel, de jongeren zijn  assertiever geworden, de gezagsuitoefenaars zijn terughoudender  geworden en er is een nieuw narcisme in de samenleving waarbij men slecht tegen kritiek kan.

Ook werd gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen, zoals strenger straffen, het opleggen van schadevergoedingen en ‘naming and shaming . Maar ook kan worden gedacht aan een meer zichtbare inzet van politie, het toepassen van de-escalerende technieken, een betere regulering van drank en drugs en het versterken van de rol van burgers. Tot slot zou misschien ook een sterker besef bij jongeren van wat hulp- en dienstverleners doen voor onze maatschappij, helpen.

Eén ding was aan het eind van deze bijeenkomst duidelijk: het gaat hier om een zeer complex fenomeen waar – ook door de SMVP – nog veel aandacht aan zal worden besteed.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *