Veiligheidsdebat met Siemens

26 juni 2013

Siemens levert niet alleen producten, maar denkt ook mee over veiligheid. Vanuit die gedachte organiseerde Siemens, samen met de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), een speciale debatavond over veiligheid. En meer precies over eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid, een thema dat als een rode draad loopt door de activiteiten van de SMV, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

Een kleine twintig gasten van verschillende bedrijven en organisaties waren uitgenodigd om, onder gespreksleiding van Volkskrant journalist Remco Meijer, over dit thema van gedachten te wisselen.

Vragen die aan de orde kwamen, waren onder meer: Hoe veilig zijn organisaties? Wat wordt er gedaan aan risicomanagement? Hoe is het toezicht geregeld? En hoe wordt er tegen een veiligheidsbeginselenwet aangekeken?

Gesproken werd over cultuurverschillen tussen de verschillende ondernemingen en organisaties; het gebruik van checklists en het aansprakelijk stellen van medewerkers bij fouten.

Zo werd bijvoorbeeld ingegaan op de vergelijking tussen de veiligheid in ziekenhuizen en die in de luchtvaart. In de ziekenhuizen is er sprake van zo’n 2000 onnodige doden per jaar. Dit ontlokte een van de deelnemers  de uitspraak dat als het een Boeing zou zijn, het al lang zou zijn uitgezocht en opgelost.

Ook de vraag wat we van het toezicht mogen verwachten, kwam aan de orde. Het extern toezicht, de inspectie, houdt alleen toezicht op datgene wat in wetten is vastgelegd. In deze tijd van zelfregulering wordt echter veel – ook op het gebied van veiligheid – overgelaten aan de sector zelf. De normen en richtlijnen van de sector en ook de regels en afspraken binnen bedrijven vallen buiten het (toe)zicht van de overheid. Hierdoor zijn wij voor onze veiligheid zeer afhankelijk van het risicomanagement van een onderneming/organisatie of sector.

Een veiligheidsbeginselenwet zou ervoor kunnen zorgen dat de overheid – op hoofdlijnen –  wel toezicht kan houden op het veiligheidsbeleid van een onderneming. In het debat werd uitgebreid ingegaan op de vraag of het wenselijk is dat er zo’n wet komt en zo ja, hoe die eruit zou moeten zien.

Met veel dank aan de deelnemers en in het bijzonder aan Siemens voor het organiseren, werd het debat afgesloten. De algemene conclusie was dat de discussie zeker nog niet was afgerond en er nauwelijks gesproken was over het interne toezicht in ondernemingen en organisaties. Misschien een goede reden om dit debat nog eens voort te zetten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *