Een onderzoeksorgaan voor veiligheid in Belgie?

07 november 2014

De voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), prof mr Pieter van Vollenhoven, spreekt op 27 november aanstaande tijdens een studiemiddag ‘Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen. Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in Belgie?’ in Leuven. De studienamiddag wordt georganiseerd door het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC).

In Nederland werd in 2005 een onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid opgericht die de oorzaken van ernstige voorvallen achterhaalt en op basis daarvan adviezen formuleert aan de betrokken actoren om de veiligheid te versterken. De gasexplosie in Gellingen, de treinramp in Buizingen en de trein- en giframp in Wetteren zijn slechts enkele voorbeelden van ernstige voorvallen die zich de afgelopen jaren in België hebben voorgedaan.

Gedurende de periode 2010-2011 heeft het Leuvens Instituut voor Criminologie in opdracht van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) in samenwerking met het Crisiscentrum, onderzocht of de beleidsmatige reactie ten aanzien van zulke voorvallen adequaat is en of de oprichting van een onafhankelijk onderzoeksorgaan ook zinvol zou zijn in de Belgische context.

Met het boek ‘Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen. Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België?‘ wil men een volgende stap zetten in de reflectie over de mogelijke oprichting van een onderzoeksorgaan in België. Dit boek zal voorgesteld worden op deze studienamiddag. In het eerste deel van de studienamiddag zal het thema gesitueerd worden in drie lezingen, met o.m. oud-voorzitter van de Nederlandse Onderzoeksraad Pieter van Vollenhoven en huidig voorzitter Tjibbe Joustra. In het tweede deel volgt een debat met Belgische actoren.

Deze studienamiddag staat open voor onderzoekers, studenten en magistraten, maar ook voor professionals uit andere sectoren die geïnteresseerd zijn in dit thema.

Voor meer informatie en inschrijving verwijzen wij u naar:

www.law.kuleuven.be/linc/studiedagen/onderzoeksorgaanveiligheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *