Veiligheid, een balans van verantwoordelijkheden

Veiligheid, een balans van verantwoordelijkheden

Discussienota
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid
Mei 2013

In de discussienota ‘Veiligheid, een balans van verantwoordelijkheden’ (2013) wil prof. mr. Pieter van Vollenhoven, als voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en als voorzitter van de Stuurgroep Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid aan de Universiteit Twente, met alle betrokkenen een debat starten over het inhoud geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid, alsmede over het bewerkstelligen van een balans van verantwoordelijkheden.

Bij vele onafhankelijke onderzoeken ervoer prof. mr. Pieter van Vollenhoven niet alleen dat er een grote onduidelijkheid bestaat over de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid bij ondernemingen en organisaties, maar ook dat er geen sprake is van een balans van verantwoordelijkheden tussen die van de overheid en die van een onderneming.