Moedige burgers

Moedige burgers
Onderzoek naar het versterken van de juridische positie van ingrijpers bij incidenten

Civielrechtelijke analyse

Evelien de Kezel en Ivo Giesen
Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht
in opdracht van de stichting Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
Mei 2012

Dit onderzoek richt zich op de versterking van de civielrechtelijke juridische positie van de burger die als private hulpverlener ingrijpt bij incidenten (‘ingrijper’). Uit praktijkgevallen blijkt dat in een acute situatie van gevaar/nood als gevolg van criminaliteit/overlast (zgn. situaties van ‘sociale onveiligheid’) en/of als gevolg van ongevallen/rampen (zgn. situaties van ‘fysieke onveiligheid’) te weinig adequaat wordt ingegrepen door burgers, die óf zelf slachtoffer zijn in zo’n situatie, óf daar getuige (‘bystander’) van zijn. Vooral in noodsituaties is het belangrijk dat burgers zelf in actie komen en/of juist anderen willen helpen. Kortom, (zelf-)redzaam zijn! Dit betekent dan dat een burger zichzelf en anderen helpt om in veiligheid te komen of om de gevolgen van een ramp of zwaar ongeval te beperken.

Rapport ‘Moedige burgers!’