Het veiligheidsdebat

Het Veiligheidsdebat
Herstel de balans tussen de verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid en die van ondernemingen en organisaties

Notitie
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid
Januari 2016

Veiligheid is kerntaak van de overheid, maar burgers, organisaties en ondernemingen zijn  medeverantwoordelijk. Echter, er is veel onduidelijkheid over de balans van verantwoordelijkheden en het is de vraag in hoeverre organisaties en ondernemingen hun eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid invullen. Omdat de veiligheid nu meer en meer wordt overgelaten aan de sector zelf, worden de veiligheidsvoorschriften minder vastgelegd in wetgeving, de verbindende voorschriften, en meer overgelaten aan de normen en richtlijnen van de sector zelf. Dat zijn echter géén verbindende voorschriften en ze onttrekken zich om deze reden dan ook aan het toezicht van de overheid. Met als gevolg dat het (toe)zicht van de overheid op de veiligheid vermindert.

De samenleving is voor haar veiligheid afhankelijker geworden van het gevoerde veiligheidsbeleid van ondernemingen en organisaties. Hoe is het toezicht hierop geregeld? De inspecties richten zich op de wettelijk vastgelegde richtlijnen; de eigen regels en richtlijnen van een organisatie, onderneming of sector vallen daar niet onder.

Naar de mening van de SMV dienen alle zeilen te worden bijgezet om de balans van verantwoordelijkheden te herstellen. Voor het herstellen van een balans tussen die beide verantwoordelijkheden zou de SMV in eerste instantie een balans willen realiseren tussen de beide toezichthouders. Tussen het externe- en het interne toezicht! In deze notitie worden concrete voorstellen gedaan met betrekking tot te nemen maatregelen.