Het onafhankelijk onderzoek in de EU

Het onafhankelijk onderzoek in de Europese Unie (EU)
De waarheid achter de werkelijkheid bij ernstige gebeurtenissen

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid
Den Haag, februari 2016

In deze notitie vraagt de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) uw aandacht voor de
waarde en betekenis van onafhankelijke onderzoeken voor de samenleving in de Europese Unie.
Deze onderzoeken zijn in onze maatschappij weliswaar geen onbekend verschijnsel, maar in de
praktijk kunnen grote vraagtekens worden geplaatst bij de onafhankelijkheid en de waarde van
de gedane onderzoeken.

Met deze notitie zou de SMV niet alleen het instellen van echte onafhankelijke onderzoeken willen
bevorderen, maar eveneens een bijdrage willen leveren aan een Europees referentiekader met
betrekking tot de eisen waaraan onafhankelijke onderzoeken in de praktijk zouden moeten
voldoen.