Een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet zonder regie!

Een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet zonder regie!

Notitie
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzichter Stichting Maatschappij en Veiligheid
Oktober 2014

Met de notitie ‘Een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet zonder regie!’ wil de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) een bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van een balans tussen de omvang van de verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid en die van ondernemingen en organisaties. Deze balans is namelijk stevig verstoord sinds de fundamentele wijziging van de veiligheidsfilosofie in de vorige eeuw.

Terwijl vroeger de veiligheid lang werd beschouwd als een taak van de overheid alleen, werd de veiligheid bij deze wijziging – nationaal en internationaal – een gedeelde verantwoordelijkheid! De veiligheid bleef weliswaar een kerntaak van de overheid, maar burgers, ondernemingen en organisaties werden nu uitdrukkelijk hiervoor medeverantwoordelijk gesteld. Helaas heeft de overheid toen niet eenduidig de regie op zich genomen om duidelijk te maken wat je van die mede- of eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid van eenieder zou mogen verwachten.

Het voorstel is om een aantal beginselen van goed risicomanagement of veiligheidsmanagement wettelijk vast te leggen.