De jury heeft gesproken!

20 november 2014

Met de Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning eert en beloont de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV)moedig gedrag van burgers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd ter bevordering van de veiligheid in de samenleving.

De jury, bestaande uit mr. Ybo Buruma, prof. dr. ir. Ira Helsloot, mr. Lex Westerman, mr. drs. Maria van Schepop en voorzitter van de SMV, prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft besloten wie er in 2014 een Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven Penning zal ontvangen.

Dit jaar zullen er vier penningen worden uitgereikt, en wel aan:

  • de heer Drymajlo uit Lichtenvoorde voor zijn optreden bij de redding van drie mensen uit een brandende woning;
  • de heer Razenberg en mevrouw Voermans uit Breda voor de redding van hun buurvrouw uit haar brandende woning en alarm slaan bij de overige inwoners van de seniorenflat waarin zij wonen;
  • de heer De Bie uit Berkel en Rodenrijs voor het redden van twee drenkelingen uit de Dobbeplas in Nootdorp.

Alle vier genoemden kunnen rekenen op een bronzen penning. De jury heeft zich ook beraden over wie in plaats van een bronzen penning een zilveren penning zal worden uitgereikt. Wie dat is, zal pas tijdens de uitreiking bekend worden gemaakt.

De uitreiking van de penningen door prof mr Pieter van Vollenhoven vindt plaats begin 2015, in het Stadhuis te Rotterdam.

Binnenkort op deze website meer over de ‘burgermoed’ van deze moedige burgers.

De Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning 2014 is een initiatief van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en wordt financieel mogelijk gemaakt met een bijdrage van het vfonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *