Blijf Kritisch!

12 december 2012

Zo luidde de titel van het 7e Jaarcongres van Relevant Netwerk Externe Veiligheid, het kennisnetwerk voor externe veiligheidsprofessionals bij de overheid. Dit congres werd gehouden op 11 december jl. in het NBC in Nieuwegein.

Een van de sprekers tijdens het congres was  prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. In zijn lezing ging hij in op zijn lange strijd voor het onafhankelijk onderzoek en gaf antwoord op de vraag of deze strijd de moeite waard is geweest. Maar ook de vraag wat je moet verstaan onder onafhankelijk onderzoek kwam aan bod.

Prof Van Vollenhoven legde zijn twee zorgen over veiligheid voor aan het publiek. De eerste zorg is dat veiligheid en economie elkaar slecht verdragen. Veiligheid moet vaak wijken voor economische motieven.

De tweede zorg is de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor veiligheid die ten grondslag ligt aan veel rampen en ongevallen.

Tijdens zijn voorzitterschap van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft prof Van Vollenhoven een referentiekader ontwikkeld dat de veiligheidsbeginselen bevat voor een organisatie of onderneming. Dit referentiekader zou moeten worden vastgelegd in een wet, een zogenaamde veiligheidsbeginselenwet. Alleen dan kan er toezicht op worden gehouden dat een organisatie of onderneming daadwerkelijk serieus omgaat met deze veiligheidsbeginselen.

Risico nul is niet waar prof Van Vollenhoven naar streeft, maar hij roept wel iedereen op om vooral kritisch te zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *