Aftrap debat Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’

23 juni 2013

Op donderdag 27 juni 2013 zullen de verschillende Tweede Kamerfracties de gelegenheid hebben om te reageren op en vragen te stellen over een wetsvoorstel om in ons land te komen tot een goede regeling voor klokkenluiders.

Dit wetsvoorstel werd op 14 mei 2012 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Raak (SP), Heijnen (PvdA), Schouw (D66), Van Gent (GroenLinks), Ortega-Martijn (CU) en Ouwehand (PvdD) en wordt momenteel verdedigd door de Tweede Kamerleden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman (GroenLinks), Segers (CU) en Ouwehand.

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om met het oog op de bescherming van klokkenluiders rechtsbescherming te regelen, een Huis voor klokkenluiders en een Fonds op te richten en dat het mede in verband met artikel 78a, vierde lid, van de Grondwet noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen.

De Stichting Maatschappij en Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, vindt klokkenluiders van groot belang voor de veiligheid van de maatschappij en heeft dan ook meegedacht en geadviseerd bij de totstandkoming van het wetsvoorstel.

Op donderdag 27 juni zullen all reacties en vragen uit de Tweede Kamer worden gehoord; na het zomerreces van de Kamer zal in een volgende sessie antwoorden worden gegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *