18 december: Conferentie over agressie

11 december 2013

Woensdagmiddag 18 december organiseert de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) in De Balie in Amsterdam een conferentie over agressie tegen publieke dienstverleners. De SMV ziet deze conferentie als bron van informatie om in 2014 een antwoord te kunnen geven op de vraag: Wat mogen wij van burgers verwachten op het gebied van hun eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid?

Het onderwerp veiligheid wordt tegenwoordig gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid. Weliswaar blijft veiligheid een kerntaak van de overheid, maar burgers, ondernemingen en organisaties zijn hiervoor nu uitdrukkelijk medeverantwoordelijk geworden. Helaas heeft de overheid nooit helder gemaakt wat je nu van die eigen of medeverantwoordelijkheid mag verwachten.

Bij de uitreiking van de Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning aan moedige burgers (4 december jl.) bleek des te meer dat maar heel weinig burgers zich geroepen voelen om een helpende hand uit te steken, zelfs als daarom door een medeburger wordt gevraagd.

De conferentie over de agressie tegen publieke dienstverleners laat ons niet alleen de ontoelaatbaarheid van dit gebeuren zien, maar ook dat zowel de publieke dienstverleners als de burgers tot de veroorzakers kunnen behoren.

De SMV is er een voorstander van dat

  • deze voorvallen beter worden onderzocht om te weten wat er zich precies heeft afgespeeld;
  • dienstverleners beter worden opgeleid met betrekking tot het voorkomen van agressie en hoe hiermee moet worden omgegaan;
  • burgers zodanig moeten worden gestraft dat men zich duidelijk realiseert dat de uitdrukking  ‘Zo ben ik nu eenmaal. Je moet dat accepteren!’ niet wordt geaccepteerd;
  • medeburgers zich meer gaan inzetten om agressie en de escalatie van agressie te voorkomen;
  • en dat de vraag beantwoord wordt of burgers voor hun (mogelijke) inzet moeten worden opgeleid of dat er andere methoden zijn om hen hiertoe te stimuleren.

Al deze onderwerpen zullen aan de orde komen tijdens de conferentie op 18 december as in De Balie te Amsterdam. De conferentie zal om 14.30 uur worden geopend door de voorzitter van de SMV, prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

 

Klik hier voor het programma

Klik hier voor uw inschrijving

 

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *