Toezicht

 

Uit (onafhankelijke) onderzoeken naar ernstige gebeurtenissen/voorvallen blijkt dat noch het intern noch het extern toezicht in staat was om tijdig in te grijpen en de ernstige situatie te voorkomen. Duidelijkheid is geboden over wat wij van het overheidstoezicht mogen verwachten en wat van het interne toezicht van organisaties. In de SMV notitie ‘Het Veiligheidsdebat’ (2016) worden enkele aanbevelingen gedaan voor een beter functioneren van het in- en extern toezicht. Naar de mening van de SMV dienen alle zeilen te worden bijgezet om de balans van
verantwoordelijkheden te herstellen. Voor het herstellen van een balans tussen die beide verantwoordelijkheden zou de SMV in eerste instantie een balans willen realiseren tussen de beide toezichthouders. De SMV heeft zich voorgenomen aandacht te creëren en aanbevelingen te formuleren voor een beter functioneren van het in- en extern toezicht, meer duidelijkheid te verkrijgen over hoe inspecties te werk gaan en over de relatie inspecties – intern toezicht.

Publicaties
Recente publicaties rond dit project:

Het Veiligheidsdebat
SMV (2016)
Herstel de balans tussen de verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid en die van ondernemingen of organisaties.

Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor veiligheid en het functioneren van het interne en externe toezicht
SMV (2014)

Voor meer publicaties rond dit project, zie de kennisbank.