Onafhankelijk onderzoek in Europa

 

Met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft Nederland een unieke positie als het gaat om het lering trekken uit ernstige gebeurtenissen. De SMV wil het instellen van echt onafhankelijke onderzoek in de EU bevorderen en een bijdrage leveren aan een Europees referentiekader met betrekking tot de eisen waaraan onafhankelijke onderzoeken in de praktijk moeten voldoen.

Daarnaast is waakzaamheid geboden dat een eventuele Europese richtlijn/regeling niet leidt tot een verslechtering van de Nederlandse situatie en de OvV (‘geen Nederlandse kop op Europees beleid’).

De SMV stelt zich als doel het agenderen van de waarde en betekenis van het onafhankelijk onderzoek in de Europese Unie. Hiertoe is in 2016 – ten tijde van het Nederlandse voorzitterschap – een notitie gepubliceerd:

Het onafhankelijk onderzoek in de EU
SMV (2016)
De waarheid achter de werkelijkheid bij ernstige gebeurtenissen

Voor meer publicaties, bekijk de kennisbank.