Programma seminar ‘Schaalveranderingen bij de politie’ – dinsdag 16 april 2013

Dagvoorzitter: Guus Meershoek, lector politiegeschiedenis Politieacademie / Bestuurskunde Universiteit Twente

13.30 – 14.00 u Ontvangst
 
14.00 – 14. 15 u Welkom door prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid
   
14.15 – 14.35 u Op zoek naar een optimale schaal. Een vergelijking van veranderingen in het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales; Lex Cachet, Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
   
14.35 – 14.55 u Het historisch dunne vernis van de gemeentelijke autonomie in België; Elke Devroe, Criminologie Universiteit Leiden en Paul Ponsaers, Criminologie Universiteit Gent
 
14.55 – 15.15 u Pauze
   
15.15 – 15.35 u Schaalvergroting bij de Nederlandse politie in het licht van ‘Politie en Verandering’; Ries Straver, voormalig korpschef, mede-auteur van ‘Politie in Verandering’
   
15.35 – 15.55 u Mogelijkheden en kansen van de Nationale Politie in Nederland; Eddy Lassche, programmamanager Nationale Politie / Erik-Jan van der Steege, adviseur Nationale Politie
 
15. 55 – 16.30 u Discussie
 
16.30 – 17.00 u Borrel

Deelname aan dit seminar kost € 95,- (ex. BTW). Hierbij is het boek ‘Schaalveranderingen’, cahier 26 in de reeks Cahiers Politiestudies van Uitgeverij Maklu inbegrepen (t.w.v. € 35,-).

Locatie: IGLUU Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag, 3e etage

Inhoudelijke organisatie: Lodewijk Gunther Moor, projectsecretaris Stichting Maatschappij en Veiligheid

Klik hier voor inschrijving