Brief van onze ere-voorzitter Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven

In deze brief stel ik het op prijs om, als voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, u te informeren over de activiteiten van de stichting en uw aandacht te vragen voor zowel uw inhoudelijke als uw financiële steun voor ons werk.

Onze stichting stelt zich ten doel het onderwerp veiligheid kritisch te volgen en daarover – gevraagd en ongevraagd – te adviseren. Daarbij wordt niet alleen de schijnwerper gezet op de sociale veiligheid (de security, bijvoorbeeld de criminaliteitsbestrijding), maar ook op de fysieke veiligheid (de safety, bijvoorbeeld de brandveiligheid, de voedselveiligheid en het terrein van de medische missers).
Een kritische waakhond voor het onderwerp veiligheid acht ik zelf zeer noodzakelijk, omdat wij als maatschappij op dit gebied absoluut wel goede voornemens hebben, maar in de praktijk dikwijls zo anders handelen.

De veiligheid werd vroeger gezien als een taak van de overheid alleen, maar deze filosofie is nu – nationaal en internationaal – aanzienlijk gewijzigd en burgers, ondernemingen en organisaties zijn hiervoor medeverantwoordelijk geworden. Bij een probleem op het gebied van de voedselveiligheid moet nu dus niet alleen kritisch gekeken worden naar het veiligheidsbeleid van de overheid, maar eveneens naar de rol van de sector zelf. Omdat wij leven in het tijdperk van de zelfregulering, het tijdperk van ‘laat het aan de sector zelf over’, is het de vraag of de sector zelf voldoende initiatief op dit gebied heeft ondernomen.

Een ander vraagstuk is: Wat verwacht de samenleving van de politie op het gebied van veiligheid en wat mag men op dit gebied van de burgers verwachten? Soms kunnen de 15 minuten voordat de hulpdienst arriveren heel lang zijn.
Wat doen wij met klokkenluiders die ons willen waarschuwen voor misstanden?
Moet de overheid zijn onderdanen beschermen voor piraterij of mogen daarbij ook particuliere organisaties worden ingeschakeld?
Wat gebeurt er eigenlijk met onze aangiften bij de politie?
Wat doen de bijzondere opsporingsdiensten voor taken en hoe verschillen ze van de politie?

Kortom, het werkterrein van de Stichting Maatschappij en Veiligheid is een breed maar boeiend werkterrein, waarbij wij niet alleen graag kennis nemen van uw veiligheidszorgen, maar ook graag een beroep zouden willen doen op uw financiële steun.