HCB Colleges ‘Veiligheid, recht en bestuur’ starten op 10 oktober 2018

19 juni 2018 - Op 10 oktober 2018 start de nieuwe editie van de HCB Collegereeks: ‘Veiligheid, recht en bestuur’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau. De collegereeks is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

18 juni 2018 - Scholen onvoldoende voorbereid op complexe crisissituaties   Regelmatig worden scholen in Nederland geconfronteerd met plotselinge incidenten en soms zelfs ernstige calamiteiten. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, terreurdreiging en radicalisering, cybercrime […] lees meer.

Het woord is aan … de VU

12 juni 2018 - Naar aanleiding van enkele zorgelijke geluiden vanuit de organisatie van de (vrijwillige)brandweer heeft de SMV de VU gevraagd zich te verdiepen in vooral de werkbeleving van brandweervrijwilligers binnen de context […] lees meer.

Het woord is aan … Lucas Meijs

06 juni 2018 - Nederland kent een lange traditie van vrijwilligers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dat over de periode 2012-2016 49% van de Nederlanders minimaal één keer per jaar vrijwilligerswerk […] lees meer.

Het woord is aan … Mauro Boelens en Ronald van Steden

05 juni 2018 - Criminele ondermijning: een verkenning   Op verzoek van de SMV hebben Mauro Boelens MSc. en dr. Ronald van Steden zich verdiept in het onderwerp ‘criminele ondermijning’. Dit verzoek heeft geleid […] lees meer.

Nationale Politie: twee taken, één organisatie

18 april 2018 - Volgens de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is er met de invoering van de Nationale Politie onvoldoende aandacht besteed aan de consequenties die verbonden zijn aan de terugtrekkende beweging van […] lees meer.

Wet ter Bescherming Koopvaardij

13 april 2018 - Al jarenlang wordt er in ons land gediscussieerd over het wel of niet toestaan van particuliere beveiligers om Nederlandse koopvaardijschepen te beschermen tegen piraterij. Recentelijk heeft een meerderheid van de […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

21 maart 2018 - Falend toezicht   De maatschappelijke en politieke verontwaardiging rond de salarisverhoging van ING topman Hamers was groot en dat leidde tot imagoschade en het weglopen van klanten bij de bank. […] lees meer.

Dag van de fraudeonderzoeker 26 april 2018

20 maart 2018 - Op 26 april a.s. organiseert het Institute for Financial Crime (IFFC) de 2de editie van de ‘Dag van de fraudeonderzoeker’. De 1ste editie in 2017 was met circa 350 deelnemers, uit meer […] lees meer.

Naar een aparte rechtbank voor de politie: een nadere positiebepaling

13 maart 2018 - In november 2017 bracht de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) een advies uit om voor de politie een aparte rechtbank in te stellen. Met dit voorstel beoogde de SMV dat […] lees meer.

Kaderwet onafhankelijk onderzoek

07 maart 2018 - Bij (ernstige) gebeurtenissen worden door de samenleving altijd dezelfde twee vragen gesteld: “Wat is er precies gebeurd?” en “Wie zijn daarvoor verantwoordelijk en/of schuldig?” Voor de beantwoording van de schuldvraag […] lees meer.

Cahiers Politiestudies 2018

26 februari 2018 - De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks gericht op thema’s en fenomenen binnen het politie- en veiligheidsdomein. Alhoewel het criminologische perspectief domineert, kennen de bijdragen een multidisciplinair karakter. De artikelen zijn […] lees meer.